Taken in een gewestkern

Elk team van een gewest moet een voorzitter, penningmeester en een secretaris hebben. Plus een verantwoordelijke voor communicatie, subsidies en enkele afgevaardigden naar de provinciale kern. Daarnaast kunnen nog andere functies toegewezen worden: bv. ondervoorzitter of verantwoordelijke voor ledenwerving. Je kunt ook actief meewerkend kernlid zijn, zonder extra verantwoordelijkheden. 
 

Wie kan lid worden van een gewest?

Iedereen die 16 jaar wordt tussen 1 september en 31 augustus van een werkjaar, wil deelnemen aan gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten en de voordelen van een lokaal netwerk van jonge land- en tuinbouwers wil genieten, kan lid worden. Ben je 35 jaar op 31 augustus, dan wordt je lidmaatschap automatisch stopgezet. 35-plussers kunnen wel ‘vriend van Groene Kring (nationaal)’ worden. Zo krijgen ze nog steeds communicatie vanuit Groene Kring nationaal en blijven ze op de hoogte.
 

Administratie in Click

Een goede administratie is belangrijk voor een goede werking van het gewest. Stel in je gewest enkele mensen aan die zich specialiseren in Click en hiermee aan de slag gaan. Maar, zorg dat iedereen het kent en er kan mee werken.

Wat moet je zoal doen in Click?

Strijd der gewesten

Als gewest is het belangrijk om te investeren in je leden en op zoek te gaan naar nieuwe leden. Vanuit Groene Kring willen we jullie ondersteunen en organiseren we de Strijd der gewesten, wat je moet doen en hoe je dit moet doen vind je in het boekje Kern van de zaak.

 

Kern van de zaak

Dit boekje is een leidraad voor een goede start van het gewestelijke werkjaar.

Activiteiten organiseren

Hier vind je richtlijnen, tips en trick en inspiratie rond het organiseren van activiteiten.