Taken in een gewestkern

Elk team van een gewest moet een voorzitter, penningmeester en een secretaris hebben. Plus een verantwoordelijke voor communicatie, subsidies en enkele afgevaardigden naar de provinciale kern. Daarnaast kunnen nog andere functies toegewezen worden: bv. ondervoorzitter of verantwoordelijke voor ledenwerving. Je kunt ook actief meewerkend kernlid zijn, zonder extra verantwoordelijkheden. 
 

Wie kan lid worden van een gewest?

Iedereen die 16 jaar wordt tussen 1 september en 31 augustus van een werkjaar, wil deelnemen aan gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten en de voordelen van een lokaal netwerk van jonge land- en tuinbouwers wil genieten, kan lid worden. Ben je 35 jaar op 31 augustus, dan wordt je lidmaatschap automatisch stopgezet. 35-plussers kunnen wel ‘vriend van Groene Kring (nationaal)’ worden. Zo krijgen ze nog steeds communicatie vanuit Groene Kring nationaal en blijven ze op de hoogte.
 

Administratie in Click

Een goede administratie is belangrijk voor een goede werking van het gewest. Stel in je gewest enkele mensen aan die zich specialiseren in Click en hiermee aan de slag gaan. Maar, zorg dat iedereen het kent en er kan mee werken.

Wat moet je zoal doen in Click?

Wie beheert de rekeningen?

Jammer genoeg kan je bij geen enkele bank nog een gratis rekening voor verenigingen verkrijgen. Gewesten proberen soms die extra kosten te omzeilen door een persoonlijke rekening te gebruiken voor hun gewest, maar dat is niet toegelaten. Het geld van je vereniging moet op een rekening staan waarvan je gewest 'economische eigenaar is'. Je zal dus moeten betalen voor je rekening.

Enkele tips:

  • Zet zowel de lopende zichtrekening als de spaarrekening op naam van je gewest, waarbij minstens drie mensen volmachtgever zijn (niet de kassier).

  • Geef de kassier volmacht op de zichtrekening.

  • Geef de volmacht van de spaarrekening aan de gewestvoorzitter, secretaris en de kassier. Een transactie is alleen mogelijk met drie handtekeningen.

  • Ga elk jaar na de startkern naar de bank om de juiste mensen volmacht te geven op de zicht- en spaarrekening. Neem de ingevulde identificatiefiche ‘feitelijke verenigingen’ mee (zie bijlage hieronder).

 

Activiteiten organiseren

Hier vind je richtlijnen, tips en trick en inspiratie rond het organiseren van activiteiten.