Wie kan lid worden van een gewest?

Iedereen die 16 jaar wordt tussen 1 september en 31 augustus van een werkjaar, wil deelnemen aan gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten en de voordelen van een lokaal netwerk van jonge land- en tuinbouwers wil genieten, kan lid worden. Ben je 35 jaar op 31 augustus, dan wordt je lidmaatschap automatisch stopgezet. 35-plussers kunnen wel ‘vriend van Groene Kring (nationaal)’ worden. Zo krijgen ze nog steeds communicatie vanuit Groene Kring nationaal en blijven ze op de hoogte.

Wat krijg je als lid?

De actuele prijzentabel staat in ‘Kern van de Zaak’. Je krijgt heel wat terug voor je lidgeld

  • Deelname aan activiteiten
  • Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand
  • 10 keer per jaar het magazine Stiel
  • Maandelijks een nieuwsbrief
  • Ondersteuning door beroepskrachten
  • Korting bij aankoop van materiaal in de Groene Kringwinkel

 

Taken in een gewestkern 

Elk team van een gewest moet een voorzitter, penningmeester en een secretaris hebben. Plus een verantwoordelijke voor communicatie, subsidies en enkele afgevaardigden naar de provinciale kern. Daarnaast kunnen nog andere functies toegewezen worden: bv. ondervoorzitter of verantwoordelijke voor ledenwerving. Je kunt ook actief meewerkend kernlid zijn, zonder extra verantwoordelijkheden. 

 

Ledenadministratie in Click 

Geef voor 15 oktober alle gegevens van je kernleden van het lopende werkjaar in via Click. En voor 14 november die van de andere leden. Goed om weten: in Click kun je ook je ledencijfers analyseren en vergelijken. 

 

Strijd der gewesten