Het digitaal platform voor kernleden en bovenlokale vrijwilligers

Click voor kernleden

Alle kernleden hebben toegang tot de Click van hun gewest. Hier kunnen ze de activiteiten ingeven en hun ledenadministratie op de voet volgen.

  1. Aanmelden in Click  
  2. Activiteiten in Click 
  3. Communiceren met leden in Click 
  4. Werking van je kern in Click
  5. Ledenadministratie in Click

 

Click voor PK- en werkgroepleden

Alle bovenlokale vrijwilligers die in een provinciale kern of een werkgroep zetelen, hebben ook toegang tot de documenten van deze provinciale kern en werkgroep. Zo kunnen zijn digitaal samenwerken rond verschillende onderwerpen.

  1. Aanmelden in Click
  2. Beheer je gegevens in Click
  3. Documenten voor PK- en werkgroepleden in Click