Waarom een gift?

Groene Kring wil haar werking zo laagdrempelig mogelijk houden voor iedereen. Onze lokale gewesten bieden hun leden een ruim aanbod aan activiteiten, denk hierbij aan daguitstappen of studievergaderingen. Dit is niet zo vanzelfsprekend, want bij het organiseren van tal van activiteiten liggen de kosten vaak hoger dan het inschrijvingsgeld dat ze innen. 

Om de werking draaiende te houden, vragen de gewesten soms deelnamegeld voor hun activiteiten. Zo kunnen ze hun kosten van die activiteit bewerkstelligen. Soms levert dit ook een mooi extraatje op, maar helaas is dit niet altijd voldoende om grotere activiteiten te organiseren waar ze nog meer leden kunnen samenbrengen of de sector in een mooi daglicht kunnen plaatsen.  

Hoe doe ik een gift?

Je kan zowel een specifiek Groene Kringgewest als Groene Kring Nationaal steunen.  

Groene Kring Nationaal ondersteunt zijn gewesten. Dit doen we materieel, bijvoorbeeld door een verzekering aan te bieden, kwaliteitsvolle en duurzame materialen in onze webshop en uitleendienst aan te bieden, maar ook door het uitgeven van brochures en magazines. Daarnaast staat er een klein team van beroepskrachten voor hen ter beschikking om hen te ondersteunen in het aanwerven van vrijwilligers, organiseren van activiteiten en evenementen, maar ook om hen te ondersteunen in de inmenging van het maatschappelijke en politieke debat op zowel lokaal, provinciaal als nationaal niveau.  
Om onze doelen te bereiken, verzamelt Groene Kring werkingsmiddelen via lidgelden, subsidies van de Vlaamse overheid, ondersteuning vanuit de Boerenbond-holding en via steun van mensen en organisaties die ons genegen zijn.   

Wil je zelf ook een bijdrage doen aan Groene Kring of aan een van de projecten waaraan we werken? Dat kan! 

Steun de algemene werking van Groene Kring  

4 organisatiesconsulenten, 1 dossierhouder, 2 projectmedewerkers, 5 secretariaatsmedewerkers en 3 communicatiemedewerkers staan dag in dag uit klaar om onze Groene Kringgewesten te ondersteunen in al hun wensen en dromen. Samen met meer dan 300 vrijwilligers bouwen we aan een toporganisatie die van zich laat horen en gezien mag worden. Steun de Groene Kringwerking en zorg er mee voor dat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn: Groene Kringgewesten ondersteunen en de stem van jonge land- en tuinbouwers laten horen op elk mogelijk niveau. 

Steun het Groene Kring steunfonds 

We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om aan te sluiten bij Groene Kring. Om deze visie in de praktijk om te zetten, besloot Groene Kring om een steunfonds uit te bouwen. Als iemand daar – om welke reden dan ook – nood aan heeft, betaalt die zelf maar 20% van het nationale gedeelte van het lidgeld. De rest van de kost wordt opgevangen door het Groene Kringgewest en Groene Kring Nationaal.  

Steun het fonds 'Groene Kringgewesten'

Via dit fonds ondersteunt Groene Kring de oprichting van nieuwe gewesten. Elk nieuw gewest krijgt vanuit Groene Kring een startersbudget mee ter waarde van 600 euro. Hiermee kan er een prospectie gedaan worden naar de nood van een nieuw gewest en kan het nieuwe gewest zich kenbaar maken in haar regio en de eerste uitgaven voor haar werking financieren. Naast dit startbudget krijgt het nieuwe Groene Kringgewest ook een intensieve begeleiding van een organisatieconsulent.  

Ook Groene Kringgewesten die door onvoorziene omstandigheden in geldnood komen te zitten, kunnen via Groene Kring nationaal financiële hulp vragen. Via het fonds ‘Groene Kringgewesten’ kunnen we - onder bepaalde voorwaarden - renteloze leningen uitschrijven aan gewesten in moeilijkheden.