Het gewest

Aan de basis van de werking van Groene Kring liggen de lokale Groene Kringgewesten. Van Oost tot West en van Noord tot Zuid vind je onze gewesten in Vlaanderen en Oost-België. Deze gewesten brengen lokaal jongeren met een hart voor land- en tuinbouw samen en organiseren vormingen. Elk gewest wordt gestuurd door een gewestkern.
 

De provinciale kern

Vanuit elke gewestkern worden mensen afgevaardigd naar de provinciale kern. De provinciale kern organiseert activiteiten en vormingen, maar neemt ook beslissingen van belang voor Groene Kring in haar provincie en geeft haar visie aan het nationaal bestuur voor alle jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. De provinciale kern heeft een voorzitter en een ondervoorzitter die de provinciale kern leiden. De secretaris, die de provinciale kern ondersteunt, is een beroepskracht bij Groene Kring.
 

De sectorale werkgroep

Op nationaal niveau komen ook de sectoren samen. De provinciale kernen vaardigen namelijk voor de sectoren akkerbouwmelkveevleesvee & kalverendierlijke veredeling (varkens en pluimvee) en tuinbouw (tuinbouw en fruitteelt) jonge land- en tuinbouwers af die nationaal samenkomen om de sectorale belangen te vertegenwoordigen.
 

Het nationaal bestuur

De provinciaal voorzitters van elke provinciale kern vormen samen met de internationaal vertegenwoordiger, de nationale ondervoorzitter en de nationale voorzitter van Groene Kring het nationaal bestuur. Het nationaal bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt voorgezeten door een beroepskracht. Het nationaal bestuur neemt beslissingen die van belang zijn voor Groene Kring. Ze zet de lijnen uit op vlak van beweging, opleiding en belangen. Het nationaal bestuur is dus het hoogste beslissingsorgaan binnen Groene Kring.

 

De nationale raad

Het Groene Kringparlement dat de algemene beleidslijnen en prioriteiten van Groene Kring bepaalt, dat is de nationale raad. Daarin zetelen afgevaardigden van elk gewest om mee te beslissen over de richting van de vereniging. Jaarlijks, net voor het zomerverlof komen om die reden meer dan 100 Groene Kringers samen op een unieke locatie.
 

Groene Kring is een beweging van leden, maar heeft ook beroepskrachten die elke dag met een hart voor de sector Groene Kring ondersteunen. Zo staan provinciaal consulenten voor de beweging, een digital creative voor de communicatie en een dossierhouder voor de belangen klaar voor onze leden. Zij worden aangestuurd door de nationaal voorzitter.

De beroepskrachten worden echter zelf ook ondersteund door een administratief team die een onzichtbare, maar zeer belangrijke kracht zijn voor de bewegingen. De directeur van KLJ & Groene Kring leidt deze administratieve, ondersteunende teams.

Intern reglement Groene Kring