Nieuws

Fors minder antibioticaverbruik in Vlaamse veehouderijen

Waar is de werkgroep mee bezig

 • Zoogkoeienpremie
  Aan het begin van de huidige regeerperiode raakte bekend dat de gekoppelde steun in de vorm van de zoogkoeienpremie afgeschaft zou worden. Onaanvaardbaar voor Groene Kring. Samen met de werkgroep konden we bekomen dat ook in het volgend GLB (2023-2027) de zoogkoeienpremie kon blijven bestaan.
 • Als jonge landbouwers dragen we mee het imago van onze sector uit.
  De vleesveesector krijgt het de laatste jaren hard te verduren op maatschappelijk vlak. Daarom vinden we het belangrijk om mensen correct te informeren en hen te tonen hoe de vleesveesector en bij uitbreiding de landbouwsector vandaag werkt. We doen dit enerzijds door in te zetten op communicatie, anderzijds door mee te werken aan acties die verhalen over de sector naar buiten brengen, bijvoorbeeld Boerentrots.

 • Actuele dossiers
  Verschillende dossiers blijven continu in beweging. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met het GLB, MAP, PAS, …

 • Tekort aan slachthuizen en veeartsen
  Vleesveehouders worden steeds vaker geconfronteerd met sluitende slachthuizen en een tekort aan veeartsen. De werkgroep bekijkt hoe op deze trends ingespeeld kan worden.

Verdiepende artikels

Uitdagingen voor de sector vleesvee

Artikel uit Stiel, januari 2020

Lees meer