Nieuws

Vleesvee en kalveren in coronatijden (03.04.2020)

De consulenten vleesvee- en kalverhouderij van Boerenbond hebben enkele aandachtspunten opgelijst die ieder voor zijn eigen bedrijf best eens bekijkt. Lees meer

Tips om inkomstenverlies goed bij te houden (23.03.2020)

Breng omzetverliezen door de coronacrisis goed in kaart. Dit kan later helpen voor een goede en snelle afhandeling. Boerenbond geeft enkele tips. Lees meer

Klimaatimpact: knelpunten en kansen voor vleesvee (11.03.2020)

Eind vorig jaar op het Vleesveecongres werden enkele hete hangijzers uit de vleesveesector uitgespit en uitvoerig bediscussieerd. Karen Goossens (ILVO) bracht een boeiend betoog over de klimaatimpact van rundvleesproductie. Lees meer


Waar is de werkgroep mee bezig

  • Zoogkoeienpremies worden afgeschaft, en nu?
    Groene Kring ijverde lange tijd voor het behoud van de zoogkoeienpremies. Als de gekoppelde steun in Vlaanderen afgeschaft wordt, heeft dit tot gevolg dat de Vlaamse vleesveehouders een groot concurrentieel nadeel hebben t.o.v. Wallonië of andere landen waar de steun behouden blijft. De werkgroep bekeek de laatste maanden verschillende alternatieven voor een uitfasering.
  • Als jonge landbouwers dragen we mee het imago van onze sector uit.
    De vleesveesector krijgt het de laatste jaren hard te verduren op maatschappelijk vlak. Daarom vinden we het belangrijk om mensen correct te informeren en hen te tonen hoe de vleesveesector en bij uitbreiding de landbouwsector vandaag werkt. We doen dit enerzijds door in te zetten op communicatie, anderzijds door mee te werken aan acties die verhalen over de sector naar buiten brengen, bijvoorbeeld Boerentrots.

  • Actuele dossiers
    2019-2020 was een bewogen jaar, in het kader van het GLB werden verschillende standpunten gevormd en ook kwam er een nieuw MAP op ons bord.

 

Verdiepende artikels

Uitdagingen voor de sector vleesvee

Artikel uit Stiel, januari 2020

Lees meer