Nieuws

Exportcertificaten levende dieren (27.03.2020)

In deze coronacrisistijd heeft het FAVV deze week bijkomende maatregelen genomen betreffende de certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer. Lees meer

Tips om inkomstenverlies goed bij te houden (23.03.2020)

Breng omzetverliezen door de coronacrisis goed in kaart. Dit kan later helpen voor een goede en snelle afhandeling. Boerenbond geeft enkele tips. Lees meer

Vogelgriep in Oost-Europa (07.02.2020)

Volg hier de stand van zaken in het kader van de vogelgriep. Welke (bioveiligheids)maatregelen dien ik toe te passen op mijn bedrijf? Lees meer

Rendabiliteit varkenshouderij in tijden van AVP (07.02.2020)

Volg hier de rentabiliteit van de varkenshouderij in het kader van AVP. Boerenbond maakte een overzicht van het saldo en de kwartaalindexen voor de biggen, de vleesvarkens en de gesloten bedrijven. Lees meer


Waar is de werkgroep mee bezig

  • Bioveiligheid is prioritair
    Tijdens de laagpathogene vogelgriep werd er om bioveiligheidsredenen beslist om even niet samen te komen. De werkgroep is het er unaniem over eens dat bioveiligheid in tijden van Afrikaanse varkenspest en post-vogelgriep een must is. Voor zowel de varkenshouderij als pluimveehouderij is het belangrijk om zo weinig mogelijk externe erfbetreders toe te laten, zeker nu er tijdens de screening rond de laag pathogene H3 bij kalkoen- en vleeskuikenbedrijven geen vogelgriep gevonden werd. Nu de varkensprijzen al een paar maanden op een goed niveau zitten, is het misschien interessant om te investeren in bioveiligheid, zoals bijvoorbeeld een omheining rond je bedrijf tegen everzwijnen
  • De werkgroep in 2019
    Dit jaar bood zich aan als een moeilijk jaar: Afrikaanse varkenspest en vogelgriep. De vraag voor een duidelijk en goed plan ter preventie voor zowel de varkenspest als de vogelgriep kwam duidelijk vanuit onze werkgroep maar bleek niet snel gemaakt te kunnen worden. Gelukkig trokken op het einde van het jaar de donkere wolken weg. Op naar 2020!

 

Verdiepende artikels

Benchmarkten vleesvarkens:

Hoe deelnemen? Over welke parameters krijg ik een overzicht?

Lees meer

Vergoeding voor H3N1 getroffen bedrijven:

Komt mijn bedrijf in aanmerking? Waar dien ik een aanvraag tot vergoeding in?

Lees meer