Nieuws

Bijkomende besmettingen vogelgriep in Nederland

Ward Colman over varkenscrisis en PAS

Op 1 december trok jonge varkenshouder Ward Colman net als honderden collega’s uit diverse sectoren met zijn tractor de straat op. 

Waar is de werkgroep mee bezig

 • NER

  • Economisch belang voor de varkens- en pluimveehouderij
  • Ecologisch belang en waterkwaliteit
  • Algemeen, sectoroverschrijdend belang voor de (jonge) land- en tuinbouw(st)er
 • In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 is een evaluatie en daaraan gekoppelde hervorming van het systeem van nutriënten-emissierechten opgenomen. Doel is om de circulaire aanpak van dierlijke mest te versterken en het systeem meer te laten bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit. Naar aanleiding van verontrustende signalen heeft de werkgroep dierlijke veredeling besproken wat voor hen de waarde is in het systeem van NER mits mestverwerking. Deze discussie ging ruimer dan enkel het economische belang voor de sector, er werd rekening gehouden met volgende factoren:
   
 • Stikstofdossier
  Nadien stond deze werkgroep grotendeels in het teken van het stikstofdossier. Samen met de rundveehouderij hangt dit dossier dan ook als het zwaard van Damocles boven de varkens- en pluimveesector. Kort na het alom gekende stikstofarrest volgde er enkele vergaderingen om standpunten in te nemen die Groene Kring mee kan nemen naar onderhandelingen. Hoewel het al eventjes stilte is vanuit de Vlaamse politiek, blijft dit dossier stof tot discussie bij de werkgroepleden. Enkele van de voorgestelde scenario’s werden uiteraard uitvoerig doorsproken. Op 1 december 2021 nam de werkgroep deel aan de boerenbetoging die in het teken staat om de Vlaamse Regering aan te manen snel werk te maken van een definitief stikstofkader, zodat alle varkens- en pluimveehouders deels uit de moordende onzekerheid kunnen stappen.
   
 • Crisis varkenshouderij
  In 2021 ontstond de grootste crisis in de varkenshouderij van de 21ste eeuw. Bedrijven draaien grote verliezen terwijl het wachten blijft op beterschap. In het najaar van 2021 nam de Vlaamse Regering onder leiding van verantwoordelijk minister Crevits enkele stappen om deze crisis tegen te gaan. Er werden onder andere steunmaatregelen ter waarde van 16 miljoen euro uitgekeerd, er werd gekeken om de exportsituatie te versterken en er werd een brancheorganisatie opgericht. Werkgroepvoorzitter Jan Gorssen was driemaal aanwezig bij de besprekingen op het kabinet van minister Crevits, en kon daar de belangen van onze varkenshouders verdedigen op basis van enkele actiepunten opgesteld door de werkgroep.
  ​​​​​​​
 • Dierenwelzijn en huisvesting
  De werkgroep buigt zich over de veranderende regelgeving over huisvesting en de gevolgen op dierenwelzijn.
   

Verdiepende artikels

Benchmarkten vleesvarkens:

Hoe deelnemen? Over welke parameters krijg ik een overzicht?

Lees meer

Vergoeding voor H3N1 getroffen bedrijven:

Komt mijn bedrijf in aanmerking? Waar dien ik een aanvraag tot vergoeding in?

Lees meer