Nieuws

Doorgeven stock aardappelen, indien er een schaderegeling zou komen (07.05.2020)

Zoals gekend zijn er naar schatting 750.000 ton aardappelen in stock, die geen bestemming zullen krijgen in menselijke voeding. Er wordt volop ingezet door de vakorganisaties om compensatie te voorzien voor de verliezen die hiermee gepaard zullen gaan. Zowel op Europees, federaal als regionaal niveau is er nog geen zekerheid dat dit zal gaan lukken.  Daarom wordt er opgeroepen om de stocks aardappelen door te geven, mocht er toch nog een schaderegeling uit de bus komen. Belpotato, de branche-organisatie van aardappeltelers- en verwerkers heeft de rol op zich genomen om dit te stroomlijnen. Verder wordt er aangeraden om zoveel mogelijk bewijsstukken bij te houden om het verlies eventueel te kunnen aantonen. Vul hier het formulier in

De Belgische aardappelmarkt in tijden van corona (26.03.2020)

Op dit moment is de Belgische aardappelketen grondig door elkaar geschud als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Lees het persbericht van Belpotato hier

Tips om inkomstenverlies goed bij te houden (23.03.2020)

Breng omzetverliezen door de coronacrisis goed in kaart. Dit kan later helpen voor een goede en snelle afhandeling. Boerenbond geeft enkele tips. Lees meer

Vergeet de volgende deadlines niet (07.01.2020)

In de landbouw zijn er heel wat (administratieve) data die in de gaten dienen gehouden te worden. Boerenbond maakte voor 2020 een lijstje met de deadlines die men het komende jaar per maand indachtig dient te zijn. Lees meer

Granen en KNS als equivalente maatregelen (januari 2020)

Bij het indienen van je verzamelaanvraag in 2020 zullen wintergranen en nitraatgevoelige hoofdteelten en het adviessysteem KNS groenten gelden als equivalente maatregel. Daarom maakte de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) een fiche van wat daar allemaal kan onder vallen. Lees meer


Waar is de werkgroep mee bezig

  • Uitdagingen voor het VLIF na 2020
    Het VLIF dient men te behouden. Het budget moet uitgebreid worden omdat de investeringen duurder worden en als gevolg van het selectiesysteem nl. niet iedereen kan genieten van de steun (selectie) en er is extra aandacht voor milieu- en natuurmaatregelen waardoor andere investeringen uit de boot vallen. Het VLIF moet innovatie blijvend ondersteunen. Blijvend ondersteunen van jonge landbouwers (gewicht in de berekening van de score + overnamesteun).
  • De werkgroep in 2019
    ​2019 was weer een bewogen jaar waarin de werkgroep zich verdiepte in het GLB van 2020, de brede weersverzekering en MAP 6 bestudeerde. Eveneens bekeken we enkele actiepunten voor onze nieuwe voorzitter.
     

 

Verdiepende artikels

Uitdagingen voor de sector akkerbouw:

Artikel uit Stiel, januari 2019

Lees meer

Voorlichting en informatie:

Koolzaad als extra teelt?

Lees meer