Nieuws

Bemesting in tarwe in functie van hoge kunstmeststofprijzen

Ben jij al koolstofboer?

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden – en zo klimaatopwarming tegen te gaan – maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems.

Waar is de werkgroep mee bezig

Onder de hoede van het nieuwe voorzittersduo Koen en Philippe werden de doelstellingen voor 2022 vastgelegd. Standpuntvorming in teken van jonge landbouwers over actuele dossiers (GLB, pacht, IPM, …) blijft ook in 2022 centraal staan. Daarboven zal de werkgroep interactieve vergaderingen opzetten om bij te leren over efficiënte bemestingstechnieken en niet-kerende grondbewerking. De bevindingen worden nadien uitgebreid teruggekoppeld naar de leden van Groene Kring. Tot slot staan de probleemteelt suikerbieten en het bezoeken van innovatieve bedrijven ook op de agenda.

 

Verdiepende artikels

Voorlichting en informatie:

Koolzaad als extra teelt?

Lees meer