Hoe bereiken we de burger?

We gaan onze boodschap zo wijd mogelijk verspreiden. Dit doen we aan de hand van:

  • 3000 autostickers
  • 450 vrachtwagenstickers
  • 200 banners
  • Facebookkader en -omslagfoto

Zorg dat jij ook een sticker op je auto of tractor hebt en pas vanaf 31 maart je Facebookomslag- en profielfoto aan. Hang daarnaast met je gewest de banners op zichtbare plaatsen. We hebben jou nodig om de boodschap duidelijk te maken!

De stickers en banners zijn per Groene Kringgewest beschikbaar. De verdeling gebeurt in overleg met de gewestvoorzitter vanaf 31 maart.

En verder?

het blijft natuurlijk niet enkel bij stickers en banners. Groene Kring heeft nog veel op de planning staan.

  • We gaan in overleg met het kabinet van Demir
  • We verspreiden de actie ook breed via (sociale) media
  • We werken aan een grote, positieve ledenactie

Waarom?

Het laatste jaar zien we dat er steeds meer landbouwvergunningen worden geweigerd. Daarbij komt nu dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat het PAS-significantiekader niet kan dienen als basis voor de vergunningverlening. Concreet wil dit zeggen dat het in de toekomst steeds lastiger zal worden om een vergunning te krijgen, waarmee de toekomst van (jonge) landbouwers onzeker wordt. Lees er hier meer over.

Wij maken ons grote zorgen! Wanneer nodig staan we dus ook steeds klaar voor extra acties. We moeten onze krachten bundelen, want we zullen ze hard nodig hebben!

Heb je ideeën? Neem dan zeker contact op met je provinciaal consulent.