We hebben bezwaren én principes voor een werkend PAS

Het openbaar onderzoek van het PAS draait op volle toeren en daar gaan jonge boeren – die de toekomst zijn van de sector – volop mee aan de slag. Op 23 februari berichtte Groene Kring al dat het PAS-akkoord het doodvonnis zou betekenen voor de volgende generatie landbouwers. Dat maken we nu concreet in een lijst bezwaren die opgesteld werd vanuit het standpunt van de jonge boeren. Groene Kring formuleert bovendien niet alleen bezwaren, we vertellen ook de principes van een PAS dat wél werkt voor jonge boeren.

Het is nu eenmaal duidelijk dat het huidig stikstofakkoord jonge boeren volledig vergeten is. Dat moet anders. Enkele principes van een kader dat wél werkt, zijn:

  • Doe een jonge boerentoets
  • Kijk verder dan 2030
  • Leg bindende natuurdoelstellingen op
  • Voorzie mogelijkheden voor bedrijven zonder uitweg
  • Stimuleer en faciliteer onderzoek naar nieuwe technieken

Meer uitleg over deze principes en onze bezwaren vind je in onderstaande pamflet.

In gesprek met de beleidsmaker

Bezwaren moeten niet alleen geformuleerd worden, ze moeten ook neergelegd worden bij beleidsmakers. En dan bedoelen we élke beleidsmaker.

Zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau maken we onze punten duidelijk, en dat gebeurt niet alleen op papier. De jonge boeren van Groene Kring gaan de komende tijd in gesprek met schepencolleges, burgemeesters, gedeputeerden, parlementsleden en ministers.

Op woensdag 18 mei trapt het Nationaal Bestuur van Groene Kring, dat bestaat uit jonge boeren uit heel Vlaanderen, deze overlegcampagne af aan het Vlaams Parlement. Alle parlementsleden worden uitgenodigd en krijgen tijdens het gesprek een groene overall overhandigd, want: “Als wij morgen niet meer mogen boeren, dan is het aan jullie. Hier is alvast de overall!”

Het is onze taak om op elk niveau duidelijk te maken welke gevolgen dit akkoord heeft voor jonge landbouwers. De toekomst van onze sector, die al hoogst onzeker is, wordt enkel verder gehypothekeerd. Wij zijn alvast klaar om, naast onze bezwaren, ook werkbare en doordachte oplossingen aan te reiken.

Ga jij ook mee in overleg?

Ook jij kan iets doen, want dit bericht is een warme oproep aan eenieder. Ga in gesprek met de landbouw en met politici over dit probleem.

Ben jij een beleidsmaker? Dan willen wij zeker eens met je samenzitten en onze kennis vanop het veld met je delen. Contacteer ons zeker via hendrik.jacobs@groenekring.be.

Dien zelf een bezwaar in

Ook jij kan zelf een bezwaarschrift indienen. Boerenbond maakte daarvoor een handige tool die je helpt bij het opstellen van jouw bezwaarschrift. Gebruik het dus zeker! Daarnaast maakten ze een handige handleiding die je door het hele proces leidt.