Al een jaar lang zorgt de stikstofproblematiek ervoor dat jonge boeren geen bestaanszekerheid meer hebben en toekomstperspectief missen. Zij kunnen hun landbouwbedrijven niet meer vernieuwen, moderniseren en ontwikkelen. Dat is nochtans broodnodig om die bedrijven toekomstbestendig te maken. Enkel met een evenwichtig en duidelijk plan kunnen boeren aan de slag om hun stikstofuitstoot te verlagen.

De Vlaamse regering beloofde dat ze snel met een kader zou komen waarin de stikstofdepositie zou dalen, maar ook ruimte zou zijn voor economische ontwikkeling. Het langverwachte akkoord biedt volgens Groene Kring in geen enkel geval een evenwicht tussen depositiedaling en ontwikkelingskansen en toekomstperspectief. Het ontwikkelen, vernieuwen en toekomstbestendig maken van bedrijven zal met het huidige voorstel onmogelijk worden in de komende jaren. De zogenaamde impactdrempels liggen zo laag dat er een quasi vergunningenstop geldt.  

Verder lijkt het Turnhouts Vennengebied voor een bijzonder zware opdracht in zake reductie te staan. Het kan absoluut niet dat in zo’n innovatief landbouwgebied in de toekomst geen landbouw meer wordt gedaan. Daarbovenop worden onmogelijke maatregelen gevraagd van jonge varkenshouders die als blijvers de toekomst van de sector zullen moeten dragen, maar geen enkele liquiditeitssteun krijgen van de overheid om hen daarbij te helpen.

"Als ik het stikstofakkoord lees, dan kan ik enkel ongelooflijk triest en boos zijn. Dit akkoord betekent een doodsvonnis voor een volledige generatie jonge boeren. Het wordt bijzonder moeilijk om een leefbaar inkomen te halen en tegelijk het landbouwbedrijf toekomstbestendig te maken met het huidige voorstel. Hiermee wordt ons absoluut geen ondernemingsruimte geboden."

Maarten Moermans - ondervoorzitter Groene Kring

Als Groene Kring, die de belangen van jonge boeren in Vlaanderen verdedigt, de balans opmaakt, kan ze enkel zwaar teleurgesteld zijn. Wij stonden klaar voor de toekomst en om stikstof te reduceren, maar de Vlaamse regering maakt met dit akkoord een zwart kruis over onze veehouderij. Net de groep die instaat voor de toekomst van onze duurzame en lokale voeding en van de landschappen die we zo koesteren, wordt aldus vergeten.  Een jonge boer wordt hiermee alle perspectief ontnomen.