Groene Kring kaart al lange tijd het gebrek aan toekomstperspectief door het stikstofdossier aan. Zo ook op 8 september, toen leden van Groene Kring in maatpak langsgingen bij de Vlaamse Regering. Daar vroegen ze om een zelfde behandeling van de landbouwsector in het stikstofdossier als die beloofd werd aan chemiereus Ineos. In het overleg dat daarop volgde, vertelden de politici dat het gebrek aan perspectief voor hen niet voldoende concreet of helder is en dat ze graag enkele praktijkvoorbeelden willen zien.

Die kans liet Groene Kring niet onbenut, dus bracht het op 27 oktober enkele onderhandelaars van de Vlaamse Regering samen met enkele jonge landbouwers op het bedrijf van Jonas Lemaire, provinciaal Groene Kringvoorzitter van Vlaams-Brabant. De landbouwers, die uit verschillende subsectoren en regio’s kwamen, ervaren elk een schrijnend gebrek aan perspectief en lichtten toe waarom concreet en technisch dat voor hen tot uiting komt. Deze namiddag moet er nu toe leiden dat de onderhandelaars effectief begrijpen wat het gebrek aan perspectief betekent voor onze jonge boeren.

“Jonge boeren tonen tijdens deze namiddag zelf waarom zij geen perspectief zien in dit stikstofakkoord en geven daarmee aan wat zij nodig hebben”, zegt Bram Van Hecke, nationaal voorzitter van Groene Kring. “Hiermee willen we vooral de praktijk naar de onderhandelaars brengen en ervoor zorgen dat er écht oplossingen komen.”

Sander Horten, varkenshouder uit Riemst, lichtte zijn persoonlijke geval toe: “Ik wil hiermee niet enkel de situatie van mijn bedrijf toelichten, maar ook tonen hoe heel normale, gemiddelde bedrijven helemaal vast komen te zitten en zich grote zorgen maken.”