Wat is de natuurherstelwet?

Europese lidstaten slagen er niet in om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen en om te keren. Daarom worden de Europese natuurdoelstellingen nu bindend vastgelegd in een wet: de natuurherstelwet. Een belangrijk nieuw element is dat er niet alleen gekeken wordt naar natuurherstel in speciale natuurbeschermingszones, maar ook naar stedelijk groen, rivieren en landbouwgebied. Verder is er de ambitie om bestaande natuurgebieden te verbinden.

Wat betekent dat voor jou als jonge boer?

Zoals de natuurherstelwet nu op tafel ligt, dreigt die een héél groot probleem te zijn voor jonge boeren. Twee gekende knelpunten voor de landbouwsector, toegang tot grond en de vergunningenverlening, zullen nog meer onder druk komen te staan.

Enerzijds kan dat ervoor zorgen dat er in Vlaanderen 20.000 ha natuur moet bijkomen, het landbouwgebied uit 10% landschapselementen moet bestaan en vernattingsdoelstellingen landbouwgronden onbruikbaar dreigen te maken. Véél verlies van grond dus voor de landbouw

Anderzijds zal het kader rond de vergunningverlening verder aangescherpt worden omdat er ook natuurherstel in landbouwgebied zal moeten plaatsvinden. Dat zal zorgen voor een stikstofdossier op steroïden waarin een vergunning krijgen en houden een huzarenstukje wordt.

In de komende weken en maanden buigen verschillende instanties binnen de Europese Unie zich over de goedkeuring van of wijzigingen aan de natuurherstelwet. De verwachting is dat het volledige proces in 2024 afgerond zal zijn. Daarna krijgen lidstaten twee jaar de tijd om herstelplannen op te maken. De eerste tussentijdse deadline ligt vervolgens al in 2030. De komende jaren zal je dus al wat zien veranderen op het terrein door de natuurherstelwet.

Wat doet Groene Kring?

De natuurherstelwet staat al langer op onze radar. Sinds vorig jaar hebben we binnen Europa verschillende gesprekken gevoerd over de impact van de natuurherstelwet in Vlaanderen. Zo gingen we langs bij de Europese Commissie, bij Europarlementsleden zoalsTom Vandenkendelaere, en bij het kabinet van Frans Timmermans. Daarbij wijst Groene Kring op het gevaar dat doorgedreven milieu- en natuurbeleid er op termijn voor zal zorgen dat er ook een boerenherstelwet nodig zal zijn. Daarom vraagt Groene Kring om een jonge boerentoets op het milieu- en natuurbeleid uit te voeren die op voorhand de impact op jonge boeren screent. Alleen zo kunnen we én jonge boeren én de natuur beschermen.

Die boodschap blijft Groene Kring de komende periode uitdragen naar de beleidsmakers.