In zowel België als Nederland vragen jonge boeren zich af of er nog een toekomst ligt in de landbouwstiel. Ze worden namelijk geconfronteerd met een beleid dat hen zeer weinig ondernemingsmogelijkheden geeft en bijzonder strenge regels oplegt, zonder toekomstperspectief. Het stikstofbeleid is hiervan een tekenend voorbeeld. Jonge boeren willen zeker meewerken aan een betere natuur, maar vragen ook perspectief. Die jonge boeren zijn nu eenmaal de toekomst van de voedselvoorziening in onze landen.

Ook de Europese Unie gaat niet vrijuit. Daarom vragen Groene Kring en NAJK om in het Europese natuurbeleid een jonge boerentoets in te voeren om zo de jonge boeren te beschermen én voor een goede Europese natuur. 

We schreven die vraag ook neer in een zogenaamde 'Call to action' voor alle Europese beleidsmakers. Zo kunnen ze rekening houden met onze jonge boerentoets voor al het Europese natuur-, milieu en klimaatbeleid.

Young Farmers Check EU