Wat stikstof is, waar stikstof vandaan komt, waarom er een stikstofprobleem is en waarom dat probleem momenteel zo actueel is, is wellicht ondertussen gekende informatie voor de meeste onder jullie. Moest dat niet het geval zijn of wilt er iemand de kennis wat opfrissen, dan kan dat hier.

Geen akkoord in 2021

POLITIEK

Kort na onze massale tractorenactie riepen verschillende ministers op om snel tot een definitief stikstofkader te komen. Onze boodschap was duidelijk: Laat de boeren niet stikken! Geef ons toekomst!

Die gesprekken verliepen de ene dag al constructiever dan de andere. Er worden verschillende reductiescenario’s berekend en doorsproken, maar de Vlaamse regering botst nog op veel knelpunten. Minister van landbouw Hilde Crevits geeft duidelijk mee dat zij liever een goed akkoord heeft dan een snel akkoord, waar minister van omgeving Zuhal Demir dan weer aanstuurt op een snel akkoord.

Dit dossier sleept nu al 9 maanden aan en wordt ondertussen voor elke betrokken partij een lijdensweg. Niet alleen de landbouwsector maar ook de industrie, op wiens lijf de ministeriële instructie thans geschreven was, en zelfs de Vlaamse regering staan stevig onder druk.

De landbouwsector wordt in de ministeriële instructie disproportioneel streng aangepakt in vergelijking met industriesector. De transportsector of het buitenland worden zelfs niet genoemd, terwijl het ondertussen duidelijk is dat het probleem enkel opgelost kan worden door ook deze emissies mee in rekening te nemen. Landbouw is verantwoordelijk voor 29,4% van de stikstofneerslag op Europese, kwetsbare natuur. Dan weet je dat onze sector dit probleem niet alleen kan oplossen. Wij hopen dat onze regering haar verantwoordelijkheid opneemt en een akkoord bereikt over een definitief stikstofkader waarin onze jonge landbouwers kunnen blijven bestaan en kunnen blijven ondernemen. Als organisatie blijven wij bereid om in overleg te gaan met de beleidsmakers, maar als wij de berichtgeving zien over de verplichte stopzettingen en nulbemesting in bepaalde gebieden lijkt het dat we nog ver verwijderd zitten van onze vraag om jonge, dynamische en toekomstgerichte bedrijven bestaans- en rechtszekerheid te geven.

 

WAT DEED GROENE KRING?

Om het thema continu onder de aandacht te blijven brengen werden er enkele initiatieven op sociale media georganiseerd:

Eén week na de tractorenactie schreven we samen met Boerenbond en Ferm voor Agravrouwen een open brief naar de Vlaamse regering, waar CD&V en Open VLD positief op gereageerd hebben. Op 13 december nodigde minister Crevits onder andere Groene Kring uit voor een overleg over het stikstofdossier. Groene Kring werd vertegenwoordigd door onze ondervoorzitter, die duidelijk gesteld heeft dat er rekening gehouden moet worden met jonge landbouwers. Andere standpunten gingen onder andere over het nut van innovatieve en technologische oplossingen, een degelijk flankerend beleid en het behoud van rechts- en bestaanszekerheid.

Op 17 december verstuurde Groene Kring een brief naar Vlaamse ministers Crevits, Demir, Somers, Weyts en Jambon om de bezorgdheden van jonge veehouders in kaart te brengen naar aanleiding van de gelekte informatie in de pers. Daarin stellen we duidelijk welke impact er zal zijn op het inkomen van jonge veehouders, hoe bepaalde gevolgen praktisch niet realiseerbaar zijn, en om voldoende rekening te houden met de financiële gevolgen.

Verder blijven we het dossier continu opvolgen bij kabinetten en bij onze collega’s van Boerenbond. We houden de vinger stevig aan de pols.

 

Wat komt er in 2022?

Hoewel de regering er in 2021 niet in geslaagd is om tot een akkoord te komen, staat het vast dat dit dossier begin 2022 opnieuw in de belangstelling zal staan. Elke betrokken partij heeft nood aan een definitief stikstofkader. Het blijft heel moeilijk in te schatten wanneer dat moment er zal zijn, omdat de regering nog heel wat struikelblokken te overwinnen heeft.

Algemeen gesproken blijft Groene Kring een offensieve houding aannemen om jonge veehouders hoop op de agenda te plaatsen. De concrete invulling daarvan is afhankelijk van de status waarin het dossier zich zal bevinden: blijft het politiek akkoord uit, of gaat het dossier in openbaar onderzoek.

Voor beide opties ligt er een plan van aanpak klaar, dat we samen met onze partners naar buiten zullen dragen. Als een definitieve beslissing op zich laat wachten of als de inhoud de verkeerde kant op gaat, dan zullen we op gepaste wijze gevolg geven aan de actie van 1 december.