Bron: Boerenbond
Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken, Boerenbond

Boerenbond is tevreden met de maatregelen die in het verleden reeds genomen zijn in verband met het kunnen aantrekken van voldoende arbeidskrachten zoals het dubbele quotum aan seizoendagen voor 2020. Daarnaast is ook de inzet van tijdelijk werklozen met het behoud van 75% van de uitkering werkloosheid zeer belangrijk.

Er is ook het bijkomend aantal uren dat studenten dit jaar kunnen werken. Op Vlaams niveau is er de website helpdeoogst.be die probeert de vraag naar, en het aanbod van beschikbare arbeidskrachten met elkaar in contact te brengen. Al deze initiatieven en beslissingen zijn zeer belangrijk. Wij willen hiervoor de ministers Crevits en Muylle van harte bedanken.

In de komende weken zal de tijdelijke werkloosheid in een aantal sectoren en bedrijven worden afgebouwd. Vanaf volgende week start een groot aantal bedrijven terug op. Er is in de maand mei wel nood aan +/- 20.000 extra seizoenwerknemers in de tuinbouw. Het is belangrijk dat die kunnen komen uit de nieuwe lidstaten zoals Polen, Roemenië en Bulgarije.

Er is een Europese aanbeveling die stelt dat werk in de land- en tuinbouw beschouwd moet worden als een cruciale activiteit. Ook verplaatsingen in de Europese Unie met het oog op het werk in de land en tuinbouw, moeten beschouwd worden als essentiële verplaatsingen.

Vanaf vandaag geldt dat ook voor België! De minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft bevestigd dat de politiediensten de nodige instructies ontvangen hebben, zodat vanaf 1 mei buitenlandse seizoenwerknemers het grondgebied kunnen betreden met de bedoeling om te werken in de land- en tuinbouw.

Het is wel noodzakelijk dat deze seizoenwerknemers in het bezit zijn van een attest dat hen bezorgd is door hun toekomstige werkgever en waarin bevestigd wordt dat zij zullen worden tewerkgesteld in de land- en tuinbouw.

Deze attesten kan je vinden op de website van Boerenbond. Het gaat over het COVID-19-attest (werk in een cruciale sector) en het certificaat cross border.

Deze maatregel geldt dus ook voor de luchthavens. Vanaf vandaag kunnen vliegtuigen met seizoenwerknemers dan ook zonder problemen landen in Zaventem.

Boerenbond is zeer blij met deze beslissing. Hierdoor zullen wij er in slagen om in de komende weken en ook deze zomer voldoende seizoenwerknemers aan te trekken voor de aardbeienteelt, de glastuinbouw, de teelten in open lucht en de sierteelt.