KLJ, onze broer of zus

Vanaf de jaren '60 richt KLJ zich op alle jonge bewoners van het platteland, en niet meer uitsluitend op jonge boeren. Om deze specifieke doelgroep toch te blijven ondersteunen, werd Groene Kring opgericht. Groene Kring ontwikkelde zich in de schoot van KLJ tot de beweging van jonge land- en tuinbouwers. Binnen KLJ & Groene Kring vzw is KLJ dus de beweging die zich richt op alle kinderen en jongeren op het platteland, waar Groene Kring zich in hoofdzaak richt op jonge land- en tuinbouwers. 

In zo'n 300 KLJ- afdelingen komen op regelmatige basis 26.000 leden bij elkaar: alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar, die wonen op het platteland. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider of bestuurslid. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen (en de grootste jongerenbeweging) in Vlaanderen. Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen,met ongeveer 1.600 leden, en gedragen door zo’n 330 bestuursleden.

KLJ en Groene Kring zijn nog altijd zeer nauw met elkaar verbonden en vormen samen één organisatie, ‘KLJ & Groene Kring vzw’. Het doel samen is organiseren van jeugdwerk voor jongeren van het platteland en voor de jonge land- en tuinbouw(st)ers. KLJ & Groene Kring vzw biedt samen jongeren van het platteland en de jonge land- en tuinbouw(st)ers kansen door 

  • algemene en professionele vorming
  • ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden
  • begeleiding in en stimulansen tot samenwerking en engagement in de lokale gemeenschap, vanuit een christelijke inspiratie
  • belangenbehartiging en bewaking van de beeldvorming 

Boerenbond en de Landelijke Beweging, onze familie

Groene Kring is een deel van de Landelijke Beweging, net als Boerenbond, Landelijke Gilden, KLJ, Ferm en LRV.  Met Boerenbond, de belangenverdediger van de Vlaamse land- en tuinbouwer onderhoudt Groene Kring nauwe banden. Groene Kringers maken namelijk deel uit van de besturen van Boerenbond. Samen nemen we standpunten in die de (jonge) land- en tuinbouwer ten goede komen. 
 

Agrocampus, ons vormingscentrum

AgroCampus vzw is het vormingscentrum van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring. Hier kunnen actieve land- en tuinbouwers terecht voor toekomstgerichte en, inhoudelijk sterke vorming op hun maat en in hun buurt, om levenslang te blijven bijleren. Sinds 2017 werken de voormalige medewerkers van NCBL, de dienst Vorming van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring samen voor dit unieke vormingscentrum voor naschoolse vorming in land- en tuinbouw in Vlaanderen. 

Kenniscentrum bedrijfsopvolging

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging werd in 2014 opgericht door Boerenbond, Groene Kring, Innovatiesteunpunt, KBC en SBB. Zijn opdracht bestaat uit kennis over bedrijfsopvolging bundelen, uitdagingen in het opvolgingsproces detecteren en hulpmiddelen voor vlotte bedrijfsopvolging ter beschikking stellen.

CEJA, het Europese forum voor jonge boeren

CEJA is de organisatie die 2 miljoen jonge professionelen in de landbouw vertegenwoordigt bij Europese beslissingsmakers, vrij van politieke ideologie. Het doel is een innovatieve landbouwsector met jonge mensen, in goede werk- en leefomstandigheden, in alle EU-landen.  

WFO, landbouwers samen op wereldniveau

De World Farmers’ Organisation (WFO) is een ledenorganisatie die wereldwijd nationale organisaties en coöperaties samenbrengt. Ze vertegenwoordigt de stem van landbouwers in internationale dossiers: klimaatverandering, voedselvoorziening, aanpak van rampen, handel ...