Van BJB naar KLJ

De BJB had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel. Over de jaren heen veranderde het platteland echter sterk op maatschappelijk vlak. Niet alle plattelandsjongeren die aansloten bij de BJB kwamen nog uit de land- of tuinbouwsector, ze kwamen ook uit andere gezinnen. Daarom werd de doelgroep en de werking verruimd, en zelfs de naam veranderd, in 1965: de ‘Boerenjeugdbond’ werd ‘Katholieke Landelijke Jeugd’ (KLJ). Deze socio-culturele jongerenbeweging richtte zich tot alle jongeren van het platteland. Maar ook KLJ gaf speciale aandacht aan vorming voor jonge boeren en boerinnen. 

Uit KLJ komt Groene Kring

Al snel, in 1966, ontstond de naam ‘Groene Kring’, de KLJ-deelwerking die zich focust op de professionele ontwikkeling van jonge land- en tuinbouwers. Vanaf 1971 werd er een eerste echte Groene Kringgewest opgestart. Jonge land- en tuinbouwers vonden elkaar voor vorming en belangenverdediging. In december 1976 werd KLJ-Groene Kring als aparte vzw erkend, met als doel ‘de vorming, de begeleiding, de voorlichting en de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouw(st)ers, meer in het bijzonder op het vlak van hun beroep’. De hechte band met KLJ bleef echter bestaan, maar Groene Kring werkte met eigen personeel verder aan de uitbouw hiervan. 

Binnen KLJ & Groene Kring vzw is KLJ dus de beweging die zich richt op alle kinderen en jongeren op het platteland, waar Groene Kring zich in hoofdzaak richt op jonge land- en tuinbouwers. Groene Kring groeide zo uit tot de grootste vereniging voor land- en tuinbouwjongeren, verspreid over heel Vlaanderen en de oostkantons.