PIJLER 1: een beweging met (boven)lokale werkingen

De plaatselijke gewesten brengen jonge land- en tuinbouwers samen op activiteiten: studievergaderingen, bedrijfsbezoeken, evenementen (bv. Held van ’t Veld), gymkana, ploegwedstrijd of een meerdaagse reis. Ook op provinciaal niveau ontmoeten jonge land- en tuinbouwers elkaar. De provinciale kern beslist over de jaarlijkse activiteiten in de provincie. Daarnaast neemt ze syndicale standpunten in, in het belang van jonge land- en tuinbouwers uit de regio.

PIJLER 2: opleiding voor jonge land- en tuinbouwers

Jonge land- en tuinbouwers hebben opleiding nodig om een bedrijf rendabel en toekomstgericht uit te bouwen. 

 • Op provinciaal en gewestelijk niveau worden elk jaar studievergaderingen georganiseerd, zodat jonge land- en tuinbouwers dicht bij huis kunnen bijleren. Bekijk de kalender.
 • Tweejaarlijks organiseren we junior classes rond diverse thema's zoals management, financieel inzicht .... Dat zijn praktijkgerichte cursussen van vier avonden, gegeven door vakexperten.
 • Jonge land- en tuinbouwers die een opleiding voor het rijbewijs G of een starterscursus kunnen gebruiken, kunnen ook bij Groene Kring terecht. Daarvoor werkt Groene Kring samen met het vormingscentrum AgroCampus vzw
   

PIJLER 3: vertegenwoordigingen en belangen verdedigen

Groene Kring komt op voor de belangen van en de beeldvorming rond jonge land- en tuinbouwers. 

 • een sterke vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond 
 • eigen acties en eigen initiatieven om de aandacht van beleidsmakers te trekken bv. een bezoek aan een minister, ludieke syndicale acties, 
 • deelname aan de congressen van CEJA, de Europese beweging voor jonge land- en tuinbouwers
 • actieve partner in het Kenniscentrum Bedrijfsoverdracht in de land- en tuinbouwsector, omdat Groene Kring ook daarin leden wil ondersteunen, opleiden en informeren
   

Groene Kring is Grüner Kreis in Oost-België

Grüner Kreis is een vereniging van en voor jonge boeren in de Duitstalige Gemeenschap van België. Grüner Kreis streeft dezelfde doelen na als Groene Kring. De bijna 200 leden, tussen 16 en 35 jaar oud, zijn verdeeld over twee regionale groepen: Eupen en Eifel. Aan het hoofd van elk van deze regionale groepen staat ook een bestuur.