Algemene starterscursus (type A)

Sectorspecifieke starterscursus (type B)

Met deze cursus van 60 theorie-uren kan je je specialiseren in de sector van je (toekomstig) bedrijf: rundvee, hoevetoerisme, melkvee, akkerbouw, tuinbouw, pluimvee … Het aanbod van deze cursussen wordt afgestemd op de deelnemers uit de type A-cursus. Zo kun je in één schooljaar de beide modules afronden. Meer hierover vind je op de site van AgroCampus.

Prijs: € 90 voor LEDEN van Groene Kring,  € 120 voor NIET LEDEN

Inclusief cursusmateriaal

Stage

Handen uit de mouwen! Om de nodige praktische ervaring op te doen, doe je een stage in een sector en bedrijf naar keuze. Tijdens je stage kom je in aanraking met alle aspecten van een hedendaags landbouwbedrijf.

Terugkomavond

Ter voorbereiding van de installatieproef organiseren we twee terugkomavonden in elke provincie. Op deze avond worden alle belangrijke punten, zowel rond het schriftelijke als het mondelinge examen, nog eens op een rijtje gezet.

Installatieproef

De installatieproeven worden tweemaal per jaar in elke provincie ingericht door de Vlaamse overheid. Deze proeven bestaan uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Wanneer je slaagt, krijg je het installatieattest dat aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds toont dat je beroepsbekwaam bent.

Organisatie i.s.m. Boerenbond & AgroCampus

Met steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.