Iedereen die 16 jaar wordt tussen 1 september en 31 augustus van een werkjaar, wil deelnemen aan gewestelijke, provinciale en nationale activiteiten en de voordelen van een lokaal netwerk van jonge land- en tuinbouwers wil genieten, kan lid worden.

9 voordelen

  1. Deelname aan activiteiten
  2. 10 keer per jaar het magazine Stiel
  3. Maandelijks een nieuwsbrief
  4. Ondersteuning door beroepskrachten
  5. Korting bij aankoop van materiaal in de Groene Kringwinkel
  6. Vertegenwoordiging op Europees niveau 
  7. Interesse in sectorale werkgroepen? Stel je kandidaat via je provinciale consulent.
  8. Een lokaal netwerk van leden en Groene Kringvrijwilligers
  9. Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand