Het lidgeld: meestal 26 euro

Groene Kringgewesten bepalen zelf hoeveel lidgeld ze vragen. Ze moeten wel per (kern)lid een bepaald bedrag doorstorten aan het nationale secretariaat.

Het lidgeld betaal je bij inschrijving, aan het lokale gewest. Hier vind je een Groene Kringgewest in de buurt.

Gewoon lidmaatschap (A-leden)

Elk gewest betaalt voor een (kern)lid 26 euro lidgeld aan het nationale secretariaat.

Wonend op hetzelfde adres (B-leden)

Wanneer (kern)leden op hetzelfde adres wonen, wordt het kortingstarief van 13 euro aangerekend vanaf het tweede lid. Voor het eerste (kern)lid betaalt de afdeling 26 euro en vanaf het tweede (kern)lid betaalt de afdeling 13 euro aan het nationale secretariaat. Let op! Dit kortingstarief kan enkel worden toegepast wanneer hetzelfde adres is doorgegeven aan het nationale secretariaat.

Het B-tarief geldt ook voor (kern)leden die op hetzelfde adres wonen, maar in verschillende Groene Kringgewesten zitten.

Een voorbeeld: Jan en Sara zijn een koppel dat op hetzelfde adres woont. Jan schrijft zich in bij Groene Kring A, Sara schrijft zich in bij Groene Kring B. Beiden betalen ze 26 euro aan de afdeling, want Groene Kring A en Groene Kring B weten waarschijnlijk niet dat er nog een partner in een ander gewest zit. Het gewest dat als laatste zijn ledenadministratie in orde brengt, zal zien dat er voor het lid in zijn gewest slechts 13 euro (B-tarief) wordt aangerekend. Het gewest moet dan zelf 13 euro terugbetalen.

Door de uitbreiding van het steunfonds verdwijnt vanaf september 2024 het B-lidmaatschap. Deze biedt een antwoord op een bredere nood aan solidariteit. Vandaag heeft namelijk niet elk gezin met meerdere leden meteen nood aan financiële steun. Nu zal steun vooral terechtkomt bij alle personen die het kunnen gebruiken. Het zomerlidmaatschap, het S-lidmaatschap en het D-lidmaatschap blijven wel bestaan. 

Lid van een studentengewest (S-leden)

Voor (kern)leden die lid zijn van een studentengewest (Agro, Biot of Vives), betaalt het studentengewest € 13 aan het nationale secretariaat.

Lid van Groene Kring én KLJ of lid van meerdere gewesten (D-leden)

Voor (kern)leden die lid zijn van meerdere Groene Kringgewesten en/of een KLJ-afdeling en een Groene Kringgewest, betaalt het Groene Kringgewest of de KLJ-afdeling 26 euro aan het nationale secretariaat. Het nationale secretariaat zal voor elk lidmaatschap in een tweede Groene Kring of KLJ 13 euro terugstorten aan het lid.

Een voorbeeld: Mieke wordt lid van Groene Kring Geel en Groene Kring Herentals. Groene Kring Geel en Groene Kring Herentals betalen elk 26 euro aan het nationale secretariaat. Elk gewest vraagt 26 euro aan Mieke. Het nationale secretariaat stort 13 euro terug aan Mieke.

Zomerlid (Z-leden)

Het is jaarlijks vanaf 15 maart mogelijk om leden in te schrijven als zomerlid. Het werkjaar is dan halfweg en je betaalt voor dit Z-lidmaatschap dus ook slechts de halve prijs (tot 31/08/2023 bedraagt dit € 11, vanaf werkjaar 2023-2024 bedraagt dit € 13). LET OP! wacht nooit met het inschrijven van leden! Want niet ingeschreven is niet verzekerd!