Webshop

De webshop van Groene Kring wordt aangeboden door KLJ & Groene Kring vzw. 

Over de prijs

De prijs is samengesteld door de kostprijs, verzend- en handelingskosten. De doelstelling van de webshop is break-even te zijn

Over de producten

De materialen/producten die aangeboden worden zijn geselecteerd op basis van suggesties van vrijwilligers en beroepskrachten. De criteria om producten te selecteren zijn: uitstraling/visibiliteit, noodzaak/vraag, duurzaamheid en kostprijs.

Hoe een bestelling plaatsen?

Vul het bestelformulier volledig in: je geeft de gewenste aantallen en maten, en bevestigt.  Je ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een overzicht van de bestelde producten. Voor vragen of problemen kan je steeds terecht op winkel@groenekring.be of 016 47 99 96.

Als je een product bestelt, accepteer je de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, alsook de specifieke productvoorwaarden. Hierdoor engageer je je uitdrukkelijk om het product ook effectief aan te nemen en te betalen.

Levering

Binnen de 10 werkdagen mag je je bestelling thuis verwachten. De leveringstermijn is echter door KLJ & Groene Kring vzw op geen enkel moment gegarandeerd. De vermoedelijke leveringstermijn is zuiver indicatief.

Indien een product beschadigd is tijdens de levering per post, kan een vervangingsexemplaar aangevraagd worden. Hiertoe moet het origineel binnen de 14 dagen na ontvangst teruggestuurd zijn naar KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

Betaling

Je kan je bestelling op drie manieren betalen: via de KBC-app, via bancontact of via een factuur. Met de KBC-app en met bancontact betaal je het bedrag meteen, met de factuur betaal je het verschuldigde bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Hou er rekening mee dat uw bestelling pas wordt verstuurd wanneer KLJ & Groene Kring vzw een betaling heeft ontvangen. U zal steeds nog een kopie van de factuur ontvangen bij levering van uw bestelling. Indien uw factuur binnen de 30 dagen niet wordt betaald, zal uw bestelling ook vervallen

Verzending

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. 
Sommige goederen worden niet via de post verzonden. Deze kunnen afgehaald worden op het nationaal of een regionaal kantoor

Retourrecht en aansprakelijkheid

Het wettelijke retourrecht van 14 dagen geldt op alle producten.

 • De kosten voor terugzending moet je zelf betalen, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door KLJ & Groene Kring vzw en wij hiervoor goedkeuring hebben gegeven.
 • Tenzij expliciet anders vermeld, is er geen garantie op de geleverde producten.
 • KLJ & Groene Kring vzw is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde producten.
 • Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending. De terugzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering.
 • Je hebt ons binnen 5 dagen na ontvangst van je bestelling telefonisch of per e-mail laten weten dat je een of enkele artikelen uit je bestelling retour zendt.
 • Je kan hiervoor gebruik maken van een modelformulier (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht).
 • De goederen moeten binnen de 14 dagen na aanmelding van de retour teruggestuurd worden.
 • Onvoldoende of niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
 • Afgeprijsde artikelen worden niet teruggenomen.
 • De betaalde aankoopprijs, inclusief de initiële transportkosten, zullen terugbetaald worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat binnen de 14 dagen

Goed om te weten

In artikel 80 4,1 van de wet op de handelspraktijken staat dat de gebruiker geen verzakingsrecht kan uitoefenen voor overeenkomsten over de levering:

 • van producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn van 15 werkdagen.
 • van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden bv. truien, op maat gemaakte vlaggen ...
 • van audio-opnamen en video-opnamen waarvan de verzegeling door de gebruiker is verbroken bv. een cd.

 

Samenaankoop

Het systeem ‘samenaankoop Groene Kring’ wordt aangeboden door KLJ & Groene Kring vzw en is gebaseerd op het concept van ‘gegroepeerde aankopen’. Het veronderstelt dat een minimum aantal bestellingen nodig is om tot effectieve levering over te gaan.

 • Leden van Groene Kring kunnen ideeën doorgeven voor diensten of producten die interessant, nuttig of leuk kunnen zijn voor Groene Kringers of de werking van hun Groene Kring-afdeling.
 • KLJ & Groene Kring vzw selecteert een aantal ideeën en plaatst die online. Er kan een periode worden bepaald waarin het product wordt aangeboden, en een minimaal aantal bestellingen dat nodig is om effectief tot aankoop over te gaan.
 • Als dit minimaal aantal bestellingen of quotum niet bereikt wordt binnen de vooropgestelde tijd, wordt de dienst of product door KLJ & Groene Kring vzw niet aangekocht bij de leverancier. In dat geval zal het product niet geleverd worden en zijn er geen kosten voor wie het besteld heeft.
 • Als het quotum wel bereikt wordt, wordt de dienst of product door KLJ & Groene Kring vzw aangekocht bij de leverancier en ter beschikking gesteld van al wie een bestelling geplaatst heeft.

Ideeën doorgeven?

Dat kan via e-mail. KLJ & Groene Kring vzw kan ideeën selecteren en werkt deze uit door offertes van leveranciers te vragen. Er wordt onderzocht vanaf welk aantal het product tegen een interessante prijs kan aangeboden worden. Op basis hiervan kan een product via de module ‘samenaankoop’ worden aangeboden.

Door een idee door te geven, doe je afstand van alle intellectuele eigendomsrechten op het idee. Vanaf dit moment mag KLJ & Groene Kring vzw het idee naar eigen goeddunken hanteren.

KLJ & Groene Kring vzw mag, maar moet geen duiding geven over de redenen waarom een bepaald idee wel of niet weerhouden is. KLJ & Groene Kring vzw is op geen enkele manier verplicht alle doorgegeven ideeën te onderzoeken.

Als je een bestelling plaatst

KLJ & Groene Kring vzw publiceert mogelijke producten op de site. Hierbij wordt eventueel duidelijk vermeld wat het vereiste quotum is voor effectieve bestelling van het product, en de deadline waarvoor dit quotum moet bereikt worden. Indien nodig, voorziet KLJ & Groene Kring vzw meer detailinformatie en specifieke voorwaarden per product.

Als je een product bestelt, accepteer je de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, en de specifieke productvoorwaarden. Hierdoor engageer je je uitdrukkelijk om het product ook effectief aan te nemen en te betalen als het vooropgestelde quotum bereikt wordt. Indien het quotum niet bereikt wordt, is er geen enkele leveringsverplichting van KLJ & Groene Kring vzw.

Zodra je een bestelling plaatst, verschijnt er een bevestiging op het scherm.

Levering van je bestelling

Als het vooropgestelde quotum bereikt is, bestelt KLJ & Groene Kring vzw het product bij de leverancier. Je wordt niet meer gevraagd om je bestelling te bevestigen: door de bestelling te plaatsen engageer je je immers al om het product effectief af te nemen. Het product zal na bestelling zo snel mogelijk geleverd worden.

 • De leveringstermijn is door KLJ & Groene Kring vzw op geen enkel moment gegarandeerd: de vermoedelijke leveringstermijn op de website is zuiver indicatief.
 • De leveringswijze (verzending per post, afhaling,…) kan per product verschillen en wordt gedetailleerd in de productdetails. Indien mogelijk zal KLJ & Groene Kring vzw het product per post verzenden. De verzendingskosten zijn in dat geval verrekend in de productprijs.
 • Indien een product beschadigd is tijdens de levering per post, kan een vervangingsexemplaar aangevraagd worden. Hiertoe moet het origineel binnen de 14 dagen na ontvangst teruggestuurd zijn naar KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven.

Betaling van de factuur

Samen met de levering ontvang je een factuur. Deze moet binnen 30 werkdagen betaald worden.

Retourrecht en aansprakelijkheid

Het wettelijke retourrecht van 14 dagen geldt op alle producten.

 • De kosten voor terugzending moet je zelf betalen, tenzij er een fout is gemaakt in de bestelling of aflevering door KLJ & Groene Kring vzw en wij hiervoor onze goedkeuring hebben gegeven.
 • Tenzij expliciet anders vermeld, is er geen garantie op de geleverde producten.
 • KLJ & Groene Kring vzw is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde producten.
 • Het teruggezonden artikel mag niet in gebruik worden genomen en dient zich in de originele staat te bevinden, zoals op het ogenblik van de levering. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal worden gevoegd bij de terugzending.
 • Je hebt ons binnen 5 dagen na ontvangst van je bestelling telefonisch of per e-mail laten weten dat je een of enkele artikelen uit je bestelling terugzendt. Je kan hiervoor gebruik maken van een modelformulier (conform bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht).
 • Je stuurt alles binnen de 14 dagen na aanmelding van de retour terug.
 • Onvoldoende of niet-gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
 • Afgeprijsde artikelen worden niet teruggenomen.
 • De betaalde aankoopprijs, inclusief de initiële transportkosten, zullen terugbetaald worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat.

Goed om te weten

In overeenstemming met artikel 80 4,1 van de Wet op de Handelspraktijken kan de gebruiker geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten:

 • betreffende de levering van producten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn van 15 werkdagen.
 • betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. vb truien, op maat gemaakte vlaggen ...
 • betreffende de levering van audio-opnamen en video-opnamen waarvan de verzegeling door de gebruiker is verbroken (bijvoorbeeld een cd).