Erasmus+: interesse als school?

Om middelbare land- en tuinbouwscholen te ondersteunen met hun buitenlandse stages startte Groene Kring met een consortium. Dit consortium heeft gezamenlijk een Erasmus+ project aangevraagd, waarmee de kosten van een buitenlandse stage voor de leerlingen worden gedekt. We begeleiden binnen dit project leerlingen op hun stage naar Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Oostenrijk en Estland. Heb je al school ook interesse om hieraan deel te nemen? Laat het ons weten.