Missie: wat wil Groene Kring zijn?

Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor de land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle jongerenwerking en biedt hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door haar werking wil Groene Kring hen een stem geven (in het bijzonder in specifieke jongerendossiers) en hun maatschappelijke belangen behartigen (onder meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en tuinbouwsector te leveren).
 

Visie: welke impact wil Groene Kring hebben?

Groene Kring is de referentie voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring biedt daarom ondersteuning en begeleiding aan voor kernleden, gewesten en vrijwilligers. De Groene Kringstructuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast.

Groene Kring wil de leidende organisatie zijn voor kwaliteitsvolle opleiding, kennis- en ervaringsuitwisseling bij bedrijfsovername of het opstarten van een bedrijf in de land- of tuinbouwsector. Dit doet Groene Kring in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

Groene Kring geeft een stem aan (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Via overleg, participatie en (ludieke) acties komt Groene Kring op voor hun belangen, met focus op specifieke jongerendossiers.
 

Welke waarden leiden de keuzes die Groene Kring maakt?

 • Groene Kring is in de eerste plaats een beweging. De leden zelf besturen de beweging zowel gewestelijk als provinciaal en nationaal. Ze kunnen daartoe rekenen op de actieve ondersteuning van geëngageerde Groene Kringmedewerkers.
 • Alle jongeren vanaf 16 jaar tot 35 jaar die een eigen land- of tuinbouwbedrijf hebben of willen opstarten of die een hart hebben voor de sector, horen thuis bij Groene Kring.
 • Groene Kring put zijn mandaat uit de interne democratische besluitvorming en het engagement van de Groene Kringkernleden.
 • Groene Kring is tegelijk een ontmoetingsplatform waar (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers meer kansen krijgen door opleiding en (internationale) ervaringsuitwisseling, in het bijzonder met het oog op de overname of opstart van een leefbaar en toekomstgericht land- of tuinbouwbedrijf.
 • De Groene Kringstandpunten worden deskundig onderbouwd en krachtig vertolkt bij Boerenbond, middenveldorganisaties en regionale, nationale en internationale overheden en instellingen.
 • Groene Kring is de spreekbuis voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen met een bijzondere focus op de jongerendossiers.
 • Groene Kring legt een belangrijke klemtoon op een toekomstgerichte land- en tuinbouw, die instaat voor gezond voedsel, een leefbaar platteland en produceert met oog voor mens, dier en milieu.
 • Groene Kring ijvert in dit kader voor een land- en tuinbouwsector die garant staat voor een leefbaar inkomen, een actieve en stimulerende overnamepolitiek en een vlotte generatiewissel.
 • Groene Kring werkt aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector. Hierbij richt Groene Kring zich in het bijzonder op jongeren.
 • Groene Kring stelt in elk van haar opdrachten openheid, creativiteit en vooruitgang voorop en is solidair met land- en tuinbouwers hier en elders.
 • Groene Kring gaat in haar opdrachten uit van een eigentijdse christelijke inspiratie.