De Nationale en Landschapsparken zijn voor jonge boeren steeds een bron van zorgen geweest. Niemand is tegen natuur of parken, maar over toegang tot grond en rechtszekerheid voor jonge land- en tuinbouwers heeft nog niemand nagedacht.

De boodschap van Groene Kring was sinds het begin dan ook eenduidig: landbouwgebied moet maximaal beschermd blijven bij de realisatie van een park. Daarnaast kan er geen doorwerking plaatsvinden van bestaande regelgeving na het realiseren van een park (bijvoorbeeld geen plotse strengere vergunningverlening).

De onduidelijkheid en onzekerheid voor betrokken gebieden en boeren waren al groot. Door twee extra parken goed te keuren bovenop de afspraak van het regeerakkoord zullen de gevolgen voor jonge boeren alleen maar groter zijn.

Voor Groene Kring is het onbegrijpelijk dat de regering uit het niets voor extra parken kiest. Voor de beweging van jonge boeren is dit eens te meer het signaal dat de toekomst van de landbouw ondergeschikt is aan politieke communicatie. En dat tegen de afspraken van het regeerakkoord in.

"“Twee extra parken bovenop het regeerakkoord: wie vindt het uit? De Vlaamse Regering toont alweer dat de toekomst van de landbouw minder belangrijk is dan politieke communicatie. Jonge boeren zijn opnieuw de dupe. Maar dat zal de Vlaamse Regering worst wezen. Bedroevend.”"

Bram Van Hecke, nationaal voorzitter Groene Kring

Voor Groene Kring is het duidelijk dat de beslissing in lijn gesteld moet worden met het regeerakkoord, of dat het Nationaal Park Bosland geschrapt moet worden.

In een volgende stap moet de landbouwsector deel uitmaken van de parkbureaus, die zich zullen buigen over het vervolg na de selectie door de Vlaamse Regering. Ook in dit stadium blijft het belangrijk om de stem van de boeren te laten weerklinken, al heeft de Vlaamse Regering vandaag vooral getoond hoe overleg niet moet.

Waar komen die Vlaamse parken vandaan?

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 werd de ambitie opgenomen om in Vlaanderen verschillende Nationale Parken en Landschapsparken op te richten. Beide types parken hebben als doel om een combinatie te vormen van natuur, landschap en lokale kenmerken. De parken hebben als doelstelling niet alleen een bepaalde schaal waaraan ze moeten voldoen maar ook een bepaald kwaliteitsniveau.

Waar een Nationaal Park focust op uitzonderlijke natuur en een unieke beleving, legt een Landschapspark zich toe op landschapskwaliteit en de wisselwerking tussen mens en natuur. Ook de rol die voor landbouw weggelegd wordt, is afhankelijk van het parktype

Vlaamse parken

Overzicht van de geselecteerde parken door de Vlaamse Regering.