Dag Thijs en Michiel, hoe zijn jullie bij Groene Kring terechtgekomen?

Thijs: “Veel van onze vrienden zaten al in de Groene Kring. Jaimy, de voorzitter van Groene Kring Zwalm-Zottegem, heeft hier op het bedrijf van onze ouders stage gedaan en heeft daarna ook nog twee jaar vast in dienst gewerkt.”  

Michiel: “. Onze eerste activiteit bij Groene Kring drie jaar geleden was karten. Dat was leuk en sindsdien zijn we lid van Groene Kring.”

Hoe zijn jullie in de landbouw gerold?

Michiel: “Via onze ouders. Zij hebben een landbouwbedrijf dat is doorgegeven van generatie op generatie. We hebben van kleins af aan thuis geholpen, waardoor onze interesse en passie voor de sector ontstaan is.”

Thijs: “Het bedrijf is nu volledig biologisch. In april 2016 zijn we omgeschakeld naar bio.”

Welke teelten zijn er momenteel?

Thijs: “Onze ouders hebben melkvee en akkerbouw, allemaal biologisch. De akkerbouw is om te voorzien in eigen biologisch voeder voor onze koeien. We zetten granen, triticale en veldbonen, mais, gras, luzerne en klaver. We kiezen meestal voor mengteelten, want die zorgen voor een betere bodemstructuur en minder onkruid.”

Michiel: “Een voorbeeld van een mengteelt is triticale en veldbonen. De veldbonen zijn vlinderbloemigen en geven stikstof af aan de triticale. Het voordeel van de triticale is dat die gemakkelijk en snel groeit, en het onkruid in het voorjaar tegenhoudt. Als je veldbonen alleen zaait, blijft je veld te lang open en krijg je te veel onkruid. Door deze mengteelt te zaaien, is er geen onkruidbestrijding nodig.”

[Lees verder onder de foto.]

Thijs en Michiel D'Hauwe bio

Waarom hebben jullie de overstap gemaakt naar bio?

Michiel: “Door de gezondheidsproblemen van onze papa zijn onze ouders beginnen na te denken. Het was omschakelen naar bio of op een andere manier beginnen te werken. Onder meer door de lage melkprijzen, de verkorte omschakelperiode voor de koeien van twee jaar naar zes maanden en de slechte graanprijzen hebben ze beslist om de omschakeling te doen.”

Thijs: “Nu zit het bedrijf in een coöperatie en hebben we een vaste melkprijs. Dat geeft ons zekerheid, want de prijs wordt elk jaar in januari bepaald.”

Zou je andere boeren aanraden om biologisch te telen?

Thijs: “We zouden het zeker aanraden. Het is leuker om zo te boeren en de mensen appreciëren je werk. Je teelt meer grondgebonden en je volgt een andere gedachtegang. Het is bovendien leuk om te weten waar je voedsel vandaan komt en dat het lokaal is. Dit doen we voor onszelf en voor iedereen die biologisch wil eten.”

Is deze overstap vlot verlopen?

Michiel: “De overstap is goed verlopen, maar het kostte wel veel omdat de melkprijs toen laag was. In de schakelperiode van twee jaar lever je jouw producten af als gangbare producten, maar koop je wel biologisch voer dat dubbel zo duur is. Die lage melkprijs was dus erg nadelig.”

Thijs: “Gras en klaver zijn teelten die je kunt geven als omschakelingsvoer. Maïs en voederbieten kan je niet gebruiken omdat dit geen eiwitgewassen zijn. Met de huidige hoge melkprijzen zal een omschakeling nu gemakkelijker zijn.”

Wat is volgens jullie de meerwaarde van biologische telen?

Michiel: “De koeien lopen meer buiten en zijn gezonder. Als we onkruid bestrijden op het veld is dat mechanisch. Wij gebruiken bijvoorbeeld een wiedeg van 12 meter waarvan we de veerdruk kunnen regelen naargelang van de grootte van het gewas en het onkruid.”

Thijs: “Daarnaast telen we al twaalf jaar ploegloos. Zo blijft de organische stof boven, krijgt het bodemleven een boost en wordt er een betere waterhuishouding gecreëerd. Soms maken we wel gebruik van een ecoploeg, die een bewerking doet van 10 centimeter diep. Op die manier kunnen we de graszode omdraaien en hebben we een proper zaaibed om aan mechanische onkruidbestrijding te doen.”

Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers?

Thijs: “Mensen denken dat bio duur is, maar dat was vroeger zo. De prijzen verschillen niet zoveel meer van de gewone producten. Als je lokale, duurzame melk en andere producten wilt, moet je biologische producten kopen. Maar biologisch telen is niet voor iedereen weggelegd. Het moet in je gedachtegang zitten.”