Wat werd er beslist?

Minister Demir heeft eenzijdig twee ministeriële instructies opgesteld: één over de vergunningsverlening en één over de reductie van de varkensstapel. Volgende punten komen daarin aan bod.  

  • Vergunningen van bedrijven met een impactscore boven 0,025% kunnen niet verleend of verlengd worden.
  • Vergunningen van bedrijven met een impactscore onder 0,025% kunnen enkel verlengd worden als ze: passend beoordeeld zijn; er geen extra uitstoot komt; er geen extra dieren komen; Ze de emissies verder reduceren (15% voor rundvee, 20% voor kalveren, 60% voor varkens en pluimvee als niet-AEA).
  • Er wordt onderzocht of bestaande vergunningen die verleend zijn kunnen worden aangepast of ingetrokken.
  • In de varkenshouderij wordt de doelstelling om de veestapel met 30% te reduceren opgegeven aan alle vergunningsverleners. Van hen wordt geacht geen vergunningen toe te staan die de reductie van 30% in het gedrang brengen.

Wat betekent dat?

Concreet betekent dit dat zowat alle bestaande vergunningen in de veehouderij onder druk komen te staan.

Heel veel bedrijven zullen dus moeten stoppen met boeren als hun vergunning afloopt. Voor veel anderen is het bang afwachten of hun vergunning wordt aangepast of wordt ingetrokken.

Wat is de waarde van zo’n instructie?

Hoewel juristen zeggen dat de waarde van een ministeriële instructie bijzonder klein is, is ze vandaag wel van kracht. Zowel verlengingen als nieuwe vergunningen komen dus in gevaar.

Wat is de mening van Groene Kring?

Groene Kring vindt deze ministeriële instructies degoutant. Hiermee wordt de toekomst van de landbouwsector afgenomen. De verontwaardiging en woede is dan ook groot. Deze regels moeten van tafel, zo simpel is het.