Dag Stef, hoe ben jij bij Groene Kring terechtgekomen?

Stef: “Vrienden van mij waren al lid en ook in onze streek is Groene Kring heel erg bekend. De activiteiten die ze organiseren spraken me erg aan. Ik heb me dus laten overtuigen door een combinatie van deze twee en heb me dan ook ingeschreven als lid.”

Wat is het leukste dat je al heb meegemaakt bij Groene Kring?

Stef: “Eerlijk gezegd zijn alle activiteiten leuk! Het uitwisselen van gedachten en kennis, maar ook het verkennen van andere Groene Kringgewesten zijn topmomenten. Het absolute hoogtepunt blijft voor mij toch wel elk jaar hetzelfde: het weekend van Groene Kring Oost-Pajottenland. Hier kijk ik telkens naar uit, want het is echt de moeite.”

Wat draagt jouw bedrijf bij op het vlak van klimaat?

Stef: “Bij ons op het bedrijf maken we gebruik van zonneboilers en zonnepanelen, waardoor we hernieuwbare energie verwerken in onze bedrijfsvoering. Daarnaast proberen we om ons ruwvoeder optimaal te gebruiken, om de aankoop van krachtvoeder te beperken en dus minder aan transport te doen, wat onze ecologische voetafdruk verkleint. Verder zetten we ook in op management en de goede gezondheid van ons melkvee. Dat bevordert de efficiëntie, zowel voor ons als voor de koeien, wat resulteert in een kleinere impact op het klimaat. Als laatste vangen we nog al het regenwater op dat van onze daken komt. Daarna zuiveren we het en gebruiken het als drinkwater voor onze koeien. Bij hete temperaturen in de zomer kan het opgevangen water verfrissing bieden voor de koeien via ons druppelsysteem of koelen we er onze stallen mee af door de daken ermee te besproeien.”

Stef Speeckaert - november 2023

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om meer in te zetten op klimaat?

Stef: “Wij willen graag mee een toekomst voor de landbouwsector verzekeren. Met een duurzame bedrijfsvoering proberen we ons steentje bij te dragen. Daarnaast staan er rondom de boerderij ook hoogstamfruitbomen en hagen, zodat ons bedrijf mooi geïntegreerd is in het landschap. Hier zijn we best wel trots op.”

Hoe belangrijk vind jij het om met het klimaat bezig te zijn op je bedrijf?

Stef: “Heel belangrijk, omdat je zo toont dat landbouwers ook bezorgd zijn om het klimaat. Klimaat is een belangrijk thema in zowel de maatschappij als de landbouwsector. Het heeft tenslotte ook een invloed op ónze toekomst.”

Ben je van mening dat de overheid er meer op moet inzetten?

Stef: “Zeker wel! We voelen ons vaak in de kou gezet door de overheid … Mijn broer en ik willen graag verder investeren om het dierenwelzijn te verbeteren, om te zorgen voor eten op tafel in de toekomst, om eventueel nog uit te breiden en nog meer klimaatvriendelijke investeringen te doen, maar voorlopig blijft het stil. Het geeft ons het gevoel dat er niet geluisterd wordt naar jonge landbouwers. Wij willen ook vooruit en meewerken aan oplossingen om in te spelen op alle noden, waarden en eisen. Zolang de overheid geen duidelijkheid en perspectief biedt, kan dat jammer genoeg niet. Het brengt heel veel onzekerheid met zich mee.”

Kan de landbouw volgens jou volledig klimaatneutraal zijn of worden?

Stef: “Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk dat de landbouw zeker nog stappen kan zetten naar een aanpak die meer klimaatneutraal is. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat we met onze sector al heel wat inspanningen geleverd hebben, maar er liggen zeker nog kansen in bijvoorbeeld de verdere uitrol van carbon farming, het verminderen van de methaanemissies door aangepast rantsoen enzovoort. We willen graag deel zijn van de oplossing en staan open voor technologische innovaties, zoals precisielandbouw. Alleen zijn er vandaag nog grote obstakels in de regelgeving en de kosten van implementatie die we moeten overbruggen.”