Pieter, hoe ben je bij Groene Kring terechtgekomen?

Pieter: “In mijn omgeving gingen er steeds meer kinderen van landbouwers naar Groene Kring, waardoor ook ik de stap snel zette. Ik had het geluk dat mijn gewest heel actief was en regelmatig studievergaderingen organiseerde. Door mijn interesse in alles wat er in en rond de landbouwsector gebeurt, ben ik die vergaderingen beginnen volgen.”

En snel daarna kwam de werkgroep melkvee?

Pieter: “Inderdaad. Mijn schoonbroer, die in de werkgroep vleesvee zit, maakte mij er attent op dat er een mandaat vrijgekomen was voor de werkgroep melkvee. Ik heb mij kandidaat gesteld en werd verkozen. Nadat ik eerst ondervoorzitter was van de werkgroep, ben ik sinds een viertal jaren voorzitter van deze actieve en geëngageerde groep jonge melkveehouders.”

Wat is het hoogtepunt van je voorzitterschap?

Pieter: “Ik was ongeveer twee jaar voorzitter toen er besloten werd om een promotiefilmpje over de landbouwsector op te zetten. Dat gebeurde uiteindelijk in samenwerking met PlattelandsTV en werd twee jaar na elkaar uitgezonden. Dat project was voor mij een van de hoogtepunten, omdat we niet alleen een schitterend resultaat afgeleverd hebben, maar ook omdat de volledige groep nauw moest samenwerken om alles geregeld te krijgen. In het jaar dat we hiermee bezig waren, leefde de werkgroep echt op. Daar plukken we op het vlak van engagement binnen de groep nu nog de vruchten van. Ik wil iedereen dus nog eens uitdrukkelijk bedanken.”

"“Soms hebben onze leden een andere mening, maar aan het einde van de avond bereiken we altijd een consensus.”"

Pieter Van Looveren, voorzitter werkgroep melkvee

 

Is er iets wat je nog graag wilt bereiken?

Pieter: “Het zijn vooral algemene doelstellingen die ik nastreef. In eerste lijn vind ik het als voorzitter mijn taak om de groep bij elkaar en actief te houden. Daarin werden al stappen gezet, maar ik wil er op blijven inzetten. Ten tweede moeten we onze werking vooral richten op alle Groene Kringleden en moeten we hen tot op gewestniveau op de hoogte houden van waar de werkgroep mee bezig is.”

Wat waren de belangrijkste dossiers voor de werkgroep het laatste jaar?

Pieter: “De afgelopen jaren stonden voornamelijk in het teken van de syndicale dossiers. Het GLB, het MAP en de PAS namen veel tijd in beslag. Dat is niet meer dan logisch, want het zijn de dossiers die de melkveehouders al lange tijd bezighouden. De werkgroepleden willen hierover geïnformeerd worden en hun visie erop kunnen formuleren.”

Welke invloed hebben die dossiers op de werkgroepleden?

Pieter: “Enerzijds merk je dat zo’n impactvolle dossiers een zekere invloed hebben op de werkgroep. Uiteraard zou het leuker zijn om een avond te vergaderen over koeien dan over dossiers die ervoor zorgen dat onze toekomst onduidelijk is. Anderzijds brengen die dossiers net veel volk naar de vergaderingen. De leden willen weten wat er gaande is.”

De werkgroep bestaat uit melkveehouders uit alle provincies. Is het niet moeilijk om standpunten te verenigen tussen al die leden?

Pieter: “Het gebeurt inderdaad dat onze provincies initieel andere standpunten hebben, maar er zijn ook verschillen tussen de werkgroepleden en het is afhankelijk van onze persoonlijke visie op de sector. Grote breekpunten heeft dat nog nooit veroorzaakt. Wij proberen altijd te zorgen voor een consensus op het einde van de avond. Op die manier kunnen we het gezamenlijke standpunt van onze werkgroep uitdragen naar andere structuren binnen of buiten Groene Kring.”

Wat zijn, naast de syndicale dossiers, voor jou de grootste uitdagingen in de melkveesector?

Pieter: “Een toekomst verzekeren en hoe we onze bedrijven dan kunnen positioneren is sowieso een hele grote uitdaging. De PAS zal uiteraard een enorme impact hebben op de sector, maar het klimaat doet dat bijvoorbeeld ook. De afnemers van onze melk zetten daar al sterk op in door een klimaatcheck uit te voeren op onze bedrijven. Daardoor dreigen we volledig gestuurd te worden door onze afnemers en door de regelgeving.”

Zie je ook positieve evoluties?

Pieter: “Het meest opvallende heb ik vastgesteld tijdens de tractorenbetoging in Brussel op 3 maart. Het deed deugd om te zien dat er vanuit de samenleving veel sympathie voor de boeren was. Dat soort steun had ik in lange tijd niet meer opgemerkt en is zeker een positieve evolutie te noemen.”

Is er nog iets dat je kwijt wil aan onze lezers?

Pieter: “Blijf je vooral inzetten voor de landbouw, want het is een mooie sector. Probeer er alles aan te doen om een goed bedrijf uit te bouwen op je eigen manier, zonder te veel naar anderen te kijken.”