Pieter Faes van Groene Kring Diksmuide volgde de Junior Class rond management. Hij zit regelmatig achter zijn bureau om alles op orde te krijgen, denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische boekhouding invullen, verzamelaanvragen invullen, registraties in het mestbankloket (burenregeling, kunstmestregister), enzovoort … Hij werkt graag efficiënt en georganiseerd, en daar heeft de Junior Class hem enorm bij geholpen.  

Bedrijfsprofiel

Pieter runt samen met zijn ouders een akkerbouw- en melkveebedrijf in Keiem (Diksmuide). Ze melken 250 koeien met vier Lely-melkrobots. Het ruwvoeder (gras, gras-klaver en maïs) voor hun melkvee telen ze hoofdzakelijk zelf. Ze verbouwen aardappelen, wortelen, spinazie, suikerbieten en wintertarwe.  

ID-Kit Pieter Faes: 

  • Groene Kringgewest: Diksmuide 

  • Leeftijd: 27 jaar 

  • Studies: bachelor Landbouw aan Vives Hogeschool in Roeselare 

  • Buitenlandse ervaring: 9 maand internship in de Verenigde Staten

  • Job: zeflstandig melkveehouder 

  • Relatiestatus: vrijgezel 

  • Hobby’s: Groene Kring 

 

Pieter, wat heb je geleerd door de Junior Class Management te volgen? 

Pieter: “De Junior Class verbreedt je kijk op het management van je bedrijf. Je wordt uit je dagdagelijkse sleur gehaald en gaat actiever nadenken over wat beter kan.  Door sprekers uit totaal andere sectoren te horen, bekijk je alles eens vanuit een andere hoek. Tot slot was het fijn om met een bende jonge landbouwers samen de les te volgen, het zorgde ervoor dat je tips van op je eigen bedrijf ging uitwisselen.”  

"De Junior Classes verbreden je kijk op het management van je bedrijf."

Pieter Faes, Groene Kring Diksmuide

Waarom moet een jonge landbouwer de Junior Classes volgen?  

Pieter: “Als jonge landbouwer wil je je bedrijf financieel gezond en met een goed rendement uitbaten. Voor ons bedrijf kunnen we stellen dat de zuivelmarkt voorlopig stabiel blijft, maar er is natuurlijk geen zekerheid dat dit voor altijd zo zal zijn, want de wetgeving is vrij complex en kan snel veranderen. Kijk maar naar het huidig stikstofbeleid. Bovendien zijn  er enorm hoge grondprijzen en wordt het voor jonge landbouwers steeds moeilijker om uit te breiden. We proberen thuis op korte termijn ons bedrijf efficiënter te maken om zo betere resultaten te halen en het rendement op peil te houden of zelfs te doen stijgen. Een goed inzicht in het financiële plaatje, je management en je communicatie zijn dus noodzakelijk.”