Jonge boeren (leeftijd tot 40 jaar) kunnen de komende 2 jaar genieten van een aantal jongerenvoordelen in het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Voor de meest duurzame investeringen op hun bedrijf kunnen ze aanspraak maken op een extra duwtje in de rug terwijl het maximale investeringsplafond waarvoor VLIF-steun kan worden verleend, stijgt.

Door vertraging in de Europese besluitvorming loopt de afgelopen GLB-periode, die normaal op 31/12/20 zou aflopen, nog 2 jaar door. De spelregels voor de komende 2 jaar zijn daarom vastgelegd in overgangsregelingen. Hierin zijn voor jongeren een aantal positieve aanpassingen opgenomen in het VLIF, dat land- en tuinbouw(st)ers stimuleert om te innoveren en duurzame investeringen uit te voeren.

Voor de meest duurzame investeringen (de investeringen met een steunpercentage van 30% of 40% in de VLIF-investeringssteun) kunnen jongeren (leeftijd tot 40 jaar) rekenen op 10% extra subsidies. Concreet betekent dat dus dat voor jongeren in de VLIF-investeringssteun er mogelijkheid is tot 15%, 40% of 50% steun afhankelijk van hoe duurzaam de investering is. Voor de overige bedrijven blijft het systeem met 15%, 30% of 40% steun zoals we dat tot nu kenden van toepassing. Deze aanpassing is geldig voor nieuwe aanvragen vanaf het 1e kwartaal van 2021, aanvragen die in 2020 nog zijn gebeurd blijven in het oude systeem.

Een tweede belangrijke aanpassing is dat het maximale investeringsplafond van 1.000.000 euro voor de periode 2015-2020 wordt opgetrokken tot 1.350.000 euro voor de periode 2015-2022. Deze aanpassing is geldig voor alle bedrijven, dus ook die bedrijven waar geen jonge bedrijfsleider is. Deze verhoging is vooral een gevolg van het feit dat de huidige VLIF-periode langer zal duren dan voorzien. Concreet betekent dit dat er extra ruimte komt voor investeringen waarop VLIF-steun kan worden toegekend.

In het kader van een correcte inschatting van de budgetten komt er een verplichting dat binnen de 5 maanden na de blokperiode van de aanvraag, landbouwers zullen moeten bewijzen dat de uitvoering van de werken effectief gestart is.

Meer info

Lees er alles over op de site van de Vlaamse overheid