De afgelopen jaren werden we al verschillende keren getroffen door droge zomers. Helaas ziet het er tot nu toe uit dat 2020 deze trend niet zal doorbreken, sterker nog: na een natte winter volgde een erg droog voorjaar waardoor we vroeger dan voorgaande jaren al in de ban van de droogte zijn.

Dit heeft er dan ook al vroeg in het jaar voor gezorgd dat er maatregelen zijn afgekondigd rond onder andere watercaptatie. Vermits provincies de bevoegde overheden zijn voor de meeste onbevaarbare waterlopen, liggen de maatregelen hierrond dan ook provinciaal vast. Binnen elke provincie wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende stroomgebieden met elk hun onbevaarbare waterlopen. De algemene regel in gebieden met een captatieverbod is als volgt: er mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden, behalve:

  • Voor drinkwater voor vee
  • Beperkte captatie voor aanmaken gewasbeschermingsmiddelen
  • In sommige stroomgebieden een beperkt aantal waterlopen waarvoor eerst de waterloopbeheerder toestemming voor moet geven

Waterzuiveringsinstallaties doorheen Vlaanderen bieden opnieuw effluentwater aan om landbouwers toch de kans te geven om te kunnen beregenen. In de mestwetgeving is het gezuiverd afvalwater (effluent) een andere meststof, met een heel beperkte inhoud aan N en P205. Daarom zorgt Aquafin (de aanbieder van het effluent) voor een inhoudsbepaling van het effluent en registreren ze bij de mestbank de vrachten.

De combinatie van bevoegdheden bij verschillende overheden, lokale en provinciale verschillen maken het voor landbouwers niet gemakkelijker. 

Overzicht geldende maatregelen droogte

Op de website van Boerenbond kan je een overzicht van de geldende maatregelen per provincie terugvinden. Je vindt er ook extra info over alternatieve mogelijkheden en wat te doen bij schade.