Bron: Boerenbond

Update: Na goedkeuring van het noodfonds voor aardappeltelers als gevolg van de Coronacrisis, zijn ondertussen de voorwaarden en indiendata bekend. Steunaanvragen dienen voor 28 augustus ingediend te worden bij het departement landbouw en visserij. Hier kan je alle nodige info terugvinden.

Met de concrete uitwerking van het noodfonds sierteelt en aardappelen dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd, kunnen in deze sectoren die door de coronamaatregelen zwaar werden getroffen, de grootste verliezen binnen een redelijke worden termijn opgevangen. Dit zal de getroffen aardappel- en siertelers toelaten de blik terug op de toekomst te richten. We danken bevoegd minister Hilde Crevits voor deze steun.

De Vlaamse regering besliste vorige week definitief om 23,5 miljoen euro extra vrij te maken voor de rechtstreekse steun. De brede land- en tuinbouwsector die in de nasleep van de coronacrisis af te rekenen heeft met moeilijke prijsvorming kan zo rekenen op een extra liquiditeitsinjectie in het najaar.

De sierteeltsector ondervond onmiddellijk zeer grote gevolgen van de preventieve maatregelen die genomen werden om de verspreiding van de coronapandemie in te dijken. Ook aardappeltelers zagen de marktprijs voor niet-gecontracteerde aardappelen voor verwerking instorten door het wegvallen van grote events en de sluiting van de horeca.

De Vlaamse regering heeft eerder de nood in deze sectoren erkend door voor beide sectoren een compensatie te voorzien via het Vlaams noodfonds van respectievelijk 25 miljoen euro voor sierteelt en 10 miljoen euro voor aardappelen. Nu werd ook beslist over de concrete uitwerking ervan.

Noodfonds aardappelen

Concreet kunnen aardappeltelers een compensatie krijgen voor de niet-verkoopbare vrije aardappelen in stock op 15 mei van dit jaar. Deze bedraagt 50 euro per ton. De eerste 100 ton vrije aardappelen in eigendom komen niet in aanmerking voor de vergoeding. Aanvullend is een gelijke schadecompensatie voorzien voor vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen van de eigen veestapel in de periode van 13 maart tot 15 mei (zie voorbeeld). Bij de afhandeling van de dossiers zal de vergoeding eerst toegekend worden aan bedrijven met een stock niet-verkoopbare aardappelen tot maximum 500 ton. Binnen de beperkingen van het beschikbare budget zal het resterende budget nadien verdeeld worden over de stockvolumes boven de 500 ton met een maximale voorraad van 2000 ton vrije aardappelen. De vergoeding is te allen tijde beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen/ha aangeven in de verzamelaanvraag 2019. Vrije aardappelen zijn niet-gecontracteerde bewaaraardappelen (aardappelen 'niet vroege' teeltcode 901 in de verzamelaanvraag). Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes aardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten. 

Aanvraagmodaliteiten

Het departement Landbouw en Visserij zal een aanvraagformulier ter beschikking stellen van zodra de beslissing definitief wordt goedgekeurd door Europa en het besluit gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Op het aanvraagformulier moet de aardappelteler zijn niet-verkoopbare stock vrije aardappelen in eigendom aanmelden. Als bewijs van voornoemde stock kan het document van de brancheorganisatie Belpotato of een ander gelijkwaardig document van een expert worden toegevoegd. Alle bewijsstukken ter staving van de stock vrije aardappelen op 15 mei moeten bij controle kunnen worden voorgelegd en bovendien moet bij controle de landbouwer ook de afvoer van de stock vrije aardappelen kunnen documenteren op basis van de bewegingen uit de stock na 15 mei. Hou er rekening mee dat onterecht uitbetaalde bedragen zullen worden teruggevorderd, vermeerderd met een administratieve geldboete!

Boerenbond is tevreden met de snelle concretisering van het noodfonds voor de aardappel- en sierteeltsector. Dat laat de getroffen telers toe om zich te focussen op de relance in plaats van op louter overeind zien te blijven. Maar de nasleep van de coronacrisis laat zich nog sterk voelen en we vragen dan ook de vinger aan de pols te houden en zo nodig ook in andere sectoren bijkomende maatregelen te nemen.

Op www.avbs.be lees je meer over het noodfonds voor de siertelers.

Voorbeeld

Aardappelteler Hermans heeft op 15 mei een stock vrije aardappelen gemeld van 90 ton. Aanvullend werd er in de periode van half maart tot half mei nog 60 ton vrije aardappelen afgevoerd naar de eigen rundveestapel.

  • Aan te melden volume niet verkoopbare vrije aardappelen: 150 ton
  • Totaal volume dat in aanmerking komt voor de schaderegeling: 50 ton
  • onder voorwaarde dat de aardappeltelers meer dan 7,5 ha aardappelen aanmeldde via de verzamelaanvraag 2019
  • Bedrag schaderegeling Noodfonds aardappelen corona: 50 ton x 50 euro = 2500 euro