Dag Mathieu, hoe ben je bij Groene Kring terechtgekomen en wat betekent het voor je?

Mathieu: “17 jaar geleden was de toenmalige kern van gewest Maaskant actief leden aan het ronselen. Ook mij wisten ze toen te overtuigen om lid te worden. Ik ga dus al een tijdje mee bij Groene Kring. De beweging betekent voor mij vooral gezelligheid. Iedere studieavond of vergadering begint en eindigt steeds met een frisse pint en een goeie babbel. De kernleden en de leden van Maaskant weten bijzonder goed hoe ze een memorabele avond moeten organiseren.”

Waar haal jij energie uit om er in een moeilijk moment weer bovenop te raken?

Mathieu: “Dat kan heel divers zijn. Meestal haal ik genoeg energie uit mijn bedrijf en mijn omgeving, maar soms is dat niet genoeg. Ik vind het belangrijk dat ik dingen voor mezelf kan doen. Niet voor de boerderij, niet voor mijn partner, niet voor het huishouden, maar puur voor mijn egoïstische zelve. Vroeger deed ik aan hardlopen en rugby, maar door een knieblessure zit het hardlopen er niet meer in. Tegenwoordig haal ik veel energie uit powerliften. Ik vind het heerlijk om in iedere trainingssessie mijn grenzen te verleggen.”

Mathieu Steensels Maaskant

Haal je die steun en energie ook uit Groene Kring?

Mathieu: “Deels wel. Groene Kringers begrijpen als geen ander hoe het boerenleven eraan toegaat, wat we allemaal moeten opofferen om boer te kunnen zijn en wat er allemaal op ons afgevuurd wordt door de overheid of de publieke opinie. Anderzijds lijkt het niet altijd even gemakkelijk om over persoonlijke hersenkronkels te praten. Ik val bijvoorbeeld op mannen en vond het echt niet gemakkelijk om uit de kast te komen bij mijn mede-Groene Kringers. Nochtans zijn negatieve reacties daarop nooit uit de ‘boerenhoek’ gekomen. Ondertussen heeft Groene Kring Maaskant minstens drie leden die geen hetero zijn. Hopelijk hebben we het pad geëffend en geeft dat anderen voldoende zelfvertrouwen om dat deel van zichzelf niet weg te stoppen, zoals wij dachten dat nodig was.”

Hoe kunnen we volgens jou het taboe rond het welzijn van landbouwers doorbreken?

Mathieu: “In de meeste gevallen voel ik het vrij goed aan als het mentaal even minder gaat, maar anderen hebben het er flink lastig mee. Als boeren zijn wij experts om onze gevoelens weg te stoppen of te minimaliseren. Toch begint veel bij de landbouwers zelf. Vaak genoeg worden serieuze gespreksonderwerpen ontweken of weggelachen. Dat is niet goed. Ik wil er hier alvast een lans voor breken dat we met een open geest naar elkaar zullen luisteren en het gesprek kunnen aangaan.”

Mathieu Steensels Maaskant

Hoe denk jij dat het welzijn van de boeren verbeterd kan worden?

Mathieu: “Vaak zitten boeren op hun eigen eiland en laten we mensen niet gemakkelijk toe. Maar net het tegenovergestelde moeten we doen, want praten werkt echt. Zelfs al lijkt het allemaal zo moeilijk, zelfs als je denkt dat mensen je situatie niet begrijpen, zelfs al lijkt je situatie uitzichtloos. Alleen al door erover te praten, verlicht je je eigen mentale druk.”

Heb je tips om er in moeilijke momenten weer bovenop te geraken?

Mathieu: “Ik probeer steeds om de kleine dingen in het leven te zien die ik apprecieer of waardeer. Daarnaast is het goed om dingen te doen die niet gerelateerd zijn aan je werk. Ook contact zoeken met mensen helpt, want praten en je hart luchten kan af en toe eens deugd doen. Als je niet weet met wie je moet praten en je zit in de landbouwsector, kan je misschien wel ondersteuning vragen aan Boeren op een Kruispunt. Zij staan steeds klaar en helpen je waar nodig. Maar ook praten met een vreemde kan eens deugd doen. Zij hebben geen vertroebeld beeld en kunnen vaak een heldere kijk geven op de omstandigheden waar jij in zit. Je eigen gemeente heeft vaak een psycholoog in dienst, dus ook daar kan je steeds aankloppen. Psychologen kunnen je bovendien handvaten aanreiken om het leven beter aan te kunnen. Goed om te weten is dat deze hulp terugbetaald wordt via de ziekenkas, maar dat psychologen het ook kunnen factureren onder ‘bedrijfscoaching’ waardoor je het kan inbrengen in je boekhouding.”