Dag Martijn, hoe is jouw avontuur bij de Groene Kring begonnen?

Martijn: “Dat avontuur begon eigenlijk al in de vroege jaren van mijn jeugd. Mijn ouders waren allebei actief in Groene Kring, dus ik hoorde er al op jonge leeftijd van alles over. Op het moment dat mijn broer lid werd, besloot ik om ook mee te doen. Zo ben ik er eigenlijk vanzelf een beetje ingerold.”

Hoe ben je in de landbouw terechtgekomen?

Martijn: “Mijn ouders hebben een vleesvee- en akkerbouwbedrijf en al van jongs af aan hielp ik mijn vader bij het werk buiten. Toen ik nog jong was, reed ik al een beetje rond op de tractor en wat ooit begon als spelen op de boerderij, is geëvolueerd tot een handje helpen wanneer ik er tijd voor heb. Ik heb wel altijd al een passie gehad voor de landbouw en het boerenleven. Het is iets dat in onze familie zit en wat ik graag wil voortzetten.”

Op welke manier ben je dan nu betrokken bij het bedrijf?

Martijn: “Ik help voornamelijk in het weekend en in mijn vrije tijd. Ik werk op het veld, help met het verzorgen van de dieren en probeer hier en daar mijn papa bij te staan bij administratieve taken.”

Welke uitdagingen ervaar je als jonge boer? En kan de overheid je hierbij helpen?

Martijn: “Als jonge boer heb je veel uitdagingen, vooral als het gaat om regelgeving en de toegang tot grond. Ik hoop dat het beleid meer rekening gaat houden met de praktijk en dat er meer steun komt voor jonge boeren, zodat we op een duurzame manier kunnen verdergaan.”

Zijn er nog zaken die de overheid kan verbeteren volgens jou?

Martijn: “Ja, er zijn er zelfs heel veel. Politici kunnen de situatie voor jonge boeren sterk verbeteren. Ik hoop op meer steun en begrip vanuit de politiek, zodat jonge boeren de kans krijgen om te groeien. Het is belangrijk dat jonge boeren die willen starten of uitbreiden kunnen rekenen op stabiliteit en steun vanuit de overheid. Iedereen moet de kans krijgen om succesvol te zijn als boer of tuinder.”

Hoe zie jij de komende verkiezingen?

Martijn: “De verkiezingen brengen veel onzekerheid met zich mee. Ik hoop dat er aandacht is voor de belangen van boeren en dat er beslissingen worden genomen die de landbouwsector ten goede komen. Ik hoop dat er toch een beetje boerenverstand zit in de nieuwe politieke legislatuur.”

Welke veranderingen hoop je te zien na de verkiezingen?

Martijn: “Ik hoop op meer overleg en samenwerking tussen boeren en beleidsmakers. Ik denk dat het belangrijk is dat beslissingen worden genomen in samenspraak met iedereen die direct betrokken is of die een onmiddellijke impact ervaart.”

In hoeverre zijn internationale handelsbetrekkingen van invloed op jullie bedrijf?

Martijn: “Internationale handelsbetrekkingen kunnen een grote impact hebben op ons bedrijf, vooral als het gaat om concurrentie en markttoegang. Ik hoop op eerlijke handelsovereenkomsten, die boeren beschermen.”

Wat kan de overheid volgens jou eerlijke handel voor boeren bevorderen?

Martijn: “De overheid moet ervoor zorgen dat de marges eerlijk worden verdeeld over de hele voedingsketen, zodat wij als landbouwers een eerlijke prijs krijgen voor onze producten. Ook moeten ze zich inzetten voor eerlijke handelspraktijken op internationaal niveau.”

Zou je zelf ooit in de politiek stappen?

Martijn: “Ik heb er nog niet echt over nagedacht, maar zeg nooit ‘nooit’. Op dit moment zijn er andere dingen waarop ik me focus en is het dus niet mijn eerste prioriteit.”

Wil je nog iets kwijt aan de lezers?

Martijn: “Ik wil iedereen aanmoedigen om zich in te zetten voor de landbouw en om hun gezond boerenverstand te gebruiken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sector blijft bestaan.”