Arbeid en tewerkstelling

Door het sluiten van grenzen dreigde er een groot probleem rond (tijdelijke arbeid) in de landbouw. Volgende zaken zijn al ondernomen om de arbeidsinvulling toch zo vlot mogelijk te laten lopen:

 1. Verdubbeling termijnen seizoensarbeid
  • De teller in Dimona is aangepast zodat de meest actuele situatie zichtbaar is.
  • Seizoenarbeiders uit andere Europese landen waarvan de melding van aanwezigheid (bijlage 3TER) dreigt de vervallen, kunnen een nieuwe aanvraag doen bij de gemeente van verblijf.
 2. Technisch werklozen kunnen ingezet worden als seizoensarbeider
  • Ze behouden hierbij 75% van hun uitkering technische werkloosheid.
  • Ook jobstudenten kunnen ingeschakeld worden, zonder dat dit hun beschikbare uren studentenarbeid beïnvloedt.
 3. De Europese commissie ondersteunt vrij verkeer van goederen, en maant lidstaten aan om (tijdelijke) werknemers in essentiële sectoren, zoals de landbouw, toestemming te geven om de grens over te steken.
  • Seizoenarbeiders ophalen aan de luchthaven is toegestaan, maar er mogen maximaal 2 personen in 1 wagen aanwezig zijn. Zorg voor bewijs van het doel van de verplaatsing voor een essentiële sector voor het geval je op controles stuit.
  • Vooralsnog mogen ook groepen seizoenarbeiders maximum met 2 in 1 wagen. De vraag voor versoepeling hierrond lijkt weinig draagvlak te hebben.
 4. Verplicht gesloten zelfstandigen kunnen ingeschakeld worden in seizoenarbeid zonder verlies van hun hinderpremie, tenzij ze onder overbruggingsrecht vallen.
 5. Werknemers die al langer in de land- en tuinbouw werken, kunnen in het 2e kwartaal van 2020 120 extra overuren presteren die onmiddellijk uitbetaald worden. Deze moeten later niet gecompenseerd worden.
 6. Opeenvolgende korte contracten zullen niet beschouwd worden als contract van onbepaalde duur in het 2e kwartaal van 2020. In normale omstandigheden is dit wel het geval.
 7. VDAB schakelt versnelling hoger om nieuwkomers in te schakelen in sectoren met personeelstekort als gevolg van Corona-crisis.

Steunmaatregelen

Ondertussen begint er ook duidelijkheid te komen over de eerste steunmaatregelen om de economische gevolgen in land- en tuinbouw op te vangen. Dit proces is nog lopende en zal de komende weken nog meer duidelijkheid gaan geven. Volgende zaken staan ondertussen vast:

 1. VLAIO compensatiepremie
  • Ondernemingen die niet verplicht hebben moeten sluiten én minstens 60% omzetverlies hebben in de periode maart – april vergeleken met dezelfde periode vorig jaar kunnen aanspraak maken op een eenmalige premie van 3000 euro.
 2. VLIF-waarborgregeling
  • Land- en tuinbouwbedrijven met financiële problemen kunnen rekenen op een waarborgregeling binnen het VLIF. Kijk zeker in de uitgebreide nota voor meer info.
 3. Uitstel van betalingen krediet
  • De financiële sector staat toe dat levensvatbare bedrijven waar betalingsproblemen dreigen, uitstel van aflossing van krediet kunnen verkrijgen tot 30 september.
 4. Versnelde uitbetalingen
  • Dossiers binnen het VLIF zullen versneld uitbetaald worden. Dit geldt in eerste instantie voor de sierteeltbedrijven maar wordt ook onderzocht voor overige sectoren.
  • De vergroeningspremie, premie jonge landbouwer en saldo directe steun zijn uitbetaald op 30 maart.
  • Schadedossiers van de droogte in de zomer van 2018 worden tegen eind april afgewerkt.
  • De eerste stappen zijn gezet voor de oprichting voor een noodfonds voor de sierteelt

Deadline verzamelaanvraag

De uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag is aangepast van 30 april naar 15 mei.

Meer info

Voor de gedetailleerdere uitleg hebben we een uitgebreide nota die u hier kan raadplegen: