Karel, hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?

Karel: “Mijn vader en ik beginnen vaak samen met de varkens. Hij doet de dagelijkse controle en ik help waar nodig. Daarnaast doe ik vooral het werk op het veld. In de winter heb ik veel voorbereidend werk. Vanaf de lente ben ik bezig met alles in de grond te krijgen en in de zomer moet het er weer uit. Momenteel focus ik vooral op mechanische onkruidbestrijding, vanaf juli begin ik dan met het oogsten van groenten en granen en in september doe ik nog de laatste speciale teelten, zoals quinoa."

Waarom heb je de overstap gezet naar biologische teelten?

Karel: “Tijdens mijn studies was ik er door geïnteresseerd, zeker na enkele bedrijfsbezoeken. Het viel me toen op dat die bedrijven heel professioneel te werk gingen met teelten die wij ook al hadden. Toen is het balletje eigenlijk beginnen rollen. Na mijn studies heb ik vier jaar bij Inagro gewerkt, op de afdeling biologische landbouw. Daar mocht ik onderzoek doen en dat vond ik enorm interessant. In 2019 heb ik besloten om het familiebedrijf over te nemen. Mijn vader was twee jaar daarvoor begonnen met het eerste perceel om te schakelen naar biologische landbouw, zodat ik onmiddellijk kon beginnen met een biologisch perceel. Sindsdien zijn er ieder jaar biologische percelen bijgekomen en laten we de overstap naar biologische landbouw geleidelijk aan verlopen. “

Je hebt ook varkens. Zijn dierlijke mest en biologische landbouw niet vaak een moeilijke combinatie?

Karel: “Ja, eigenlijk wel. Je moet je biokringloop rondkrijgen. Dat kan door eigen mest van biodieren te gebruiken of door biomest van een ander bedrijf op het veld te voeren. Omdat de omschakeling van varkens naar een biologische teelt heel duur is en veel inspanning vraagt, hebben we beslist om die niet-biologisch te houden. Die mest gaat dan naar onze niet-biologische percelen. Voor de andere percelen laat ik biologische rundveemest bijhalen. Gelukkig is die hier in de buurt wel te vinden. “

[Lees verder onder de foto.]

Karel Dewaele

Is de overstap naar biologische teelt vlot verlopen?

Karel: "In het begin hadden we koudwatervrees. We vroegen ons af of het wel ging lukken, of de velden niet overwoekeren zouden worden met onkruid, of we voldoende afzet zouden vinden, welke invloed dat zou hebben op de werkdruk … Na verloop van tijd merkten we dat het allemaal wel goed kwam. Om op veilig te spelen, laten we de overgang geleidelijk verlopen. Dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Je hoeft namelijk niet onmiddellijk heel je bedrijf over een andere boeg gooien, waardoor je ook niet vanaf dag één grote investeringen hoeft te doen.”

Hebben jullie veel natuur op en rond het bedrijf?

Karel: ”We hebben enkele bomen en mijn ouders hebben vroeger wat aanplantingen gedaan op het bedrijf. Daar halen we ook plezier uit. We zijn graag bezig op onze akkers, maar ook met onze sierplanten. Je wilt tenslotte dat je boerderij er mooi uitziet, want je komt er iedere dag. Sinds twee jaar hebben we ook enkele beheersovereenkomsten. Zo doen we iets voor de natuur met onze minder productieve percelen of randen. We overwegen bovendien om houtkanten aan te leggen, maar dat is iets voor later.“

Denk je dat natuur en landbouw overal vlot te combineren zijn?

Karel: ”Er zijn zeker kansen om meer gebruik te maken van een synergie met de natuur, maar er zijn ook beperkingen. Je kan van landbouw geen natuur maken, want het blijft een manier om opbrengst uit de grond te halen. Dat lukt alleen maar door er een bepaalde invloed op uit te oefenen. Dat sluit natuurlijk niet uit dat je die invloed kan beperken, soms zelfs met voordelen voor de landbouw. “

Je hebt het Boerennatuurpakket besteld. Hoe ben je daarbij gekomen?

Karel: “We zagen er iets over in het magazine Boer&Tuinder. Ik vond het een interessant idee, want het lijkt een heel gunstige ondersteuning. Je moet er natuurlijk wel wat moeite voor doen om het te plaatsen en in te passen op je bedrijf. Uiteindelijk was het wel de max, want je hebt kosteloos iets moois voor de natuur gedaan.”

Wil je nog iets kwijt aan de lezers van Stiel?

Karel: ”Laat je niet afschrikken door het groene imago van bio, VLM of anderen. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je er veel baten uithalen. Eigenlijk zou iedereen voor zijn bedrijf eens de mogelijkheden moeten overwegen.”