Door een samenloop van opeenvolgende omstandigheden (coronacrisis, Oekraïnecrisis, energieprijzen, meststoffen …) krijgt iedereen te maken met een ongeziene kostenstijging. De productiekost bouwt voor ons eveneens stelselmatig op waardoor de melkprijsstijging noodzakelijk is om niet aan rendabiliteit in te boeten.

De melkprijsstijging laat zich verderop in de keten ook voelen. De melkverwerkers kunnen alle gestegen kosten niet doorrekenen aan hun afnemers, de retail, door eerder onderhandelde contracten. Zij zitten klem tussen de gestegen melkprijs en verlieslatende contracten. Als jonge melkveehouders hebben wij er alle baat bij om terecht te komen in een duurzame en robuuste keten. Daarom vragen wij om een correcte prijsvorming te garanderen voor elke ketenschakel. Prijzen onder druk blijven zetten kunnen wij niet categoriseren als een eerlijke samenwerkingsvorm. Zeker in deze uitdagende tijden is deze oproep relevanter dan ooit. Niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet gedragen worden.

De voorbije maanden hebben wij de retailers meermaals uitgenodigd voor een gedachtewisseling over onze toekomstvisies op een eerlijke samenwerking. Tot op heden kregen wij daar geen reactie op. Wij hopen hier toch nog snel mee aan de slag te kunnen gaan en jullie op één van onze bedrijven te mogen ontvangen.

Werkgroep melkvee van Groene Kring