"Groene Kring roept op om onmiddellijk werk te maken van de omslag naar emissiebeleid"

Ondanks alle bijsturingen aan het eerste akkoord werd er een decreet goedgekeurd dat geen juridische zekerheid en geen perspectief biedt aan jonge boeren. Na een tweede kritisch advies van de Raad van State werd er toch doorgezet en zouden de bepalingen van het stikstofdecreet in werking treden. De gevolgen voor jonge boeren zullen groot zijn. 

Het vernietigende advies van de Raad van State is een voorbode voor de houdbaarheid van dit decreet. De politieke zorgen mogen dan wel even van de baan zijn, toch zal deze en de volgende Vlaamse regering opnieuw aan de slag moeten met het stikstofdossier. “Een depositiebeleid, gestoeld op de basis die deze regering gelegd heeft, is gedoemd om te mislukken.” stelt Maarten Moermans, “Daarom moet er onmiddellijk gestart worden met de voorbereidingen van een emissiebeleid. Hiervoor kunnen we niet wachten tot na 2030.” 

“Voor Groene Kring heeft dit voorstel van decreet in zijn huidige vorm dan ook geen plaats in Vlaanderen. Daarom blijft Groene Kring achter de juridische stappen van Boerenbond staan”, besluit Maarten Moermans.