“Met de 250 tractoren willen we een duidelijk signaal geven aan de regering”

Genk - Geef jonge landbouwers ruimte om te ondernemen, dat is de boodschap van de actie van Groene Kring Limburg. Jonge boeren uit heel Limburg komen samen met de vraag om een degelijk vergunningsbeleid. Verspreid over de provincie vormen zij de woorden “#Geef boeren ruimte” met meer dan 250 tractoren op vrijdagavond.

Vergunningen zijn nodig om het bedrijf te kunnen ontwikkelen, om het economisch rendabel te houden, maar ook om te zorgen dat we aan de nieuwe normen kunnen voldoen wat betreft dierenwelzijn en de uitstoot van emissies. Om een toekomstgericht bedrijf te runnen is een goede bedrijfszekerheid en daarmee een vergunning cruciaal. Het ongefundeerd weigeren van vergunningen door de Vlaamse regering brengt de ondernemingszekerheid van jonge landbouwers in gevaar en is onleefbaar voor jonge landbouwers.

Tientallen tractoren zijn zo opgesteld dat zij de verlichte woorden “#geef boeren ruimte” vormen. Jonge boeren uit heel Limburg zijn op hun tractor geklommen om op drie verschillende locaties de woorden te vormen. Met deze actie willen ze laten zien dat het belangrijk is, om binnen de wettelijke kaders, ruimte te geven aan ondernemers. De jonge landbouwers willen verder, maar zien de toekomst somber in op deze manier.

"Geen vergunningen meer verlenen, ook niet aan projecten die aan alle wet- en regelgeving en de laatste eisen voor milieu en dierenwelzijn voldoen, dat kan gewoon niet. Daarmee willen we niet zeggen dat alles vergund moet worden, maar wel dat er geluisterd moet worden naar de experten. Geen vergunningen meer uitgeven zal ervoor zorgen dat we over 20 jaar geen boeren meer hebben in Vlaanderen."

Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring

Met deze actie willen de jonge boeren van Groene Kring een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse regering. De jonge boeren en tuinders staan klaar om ook in de toekomst voeding te voorzien op een duurzame manier. Het huidige beleid plaatst de jonge boeren echter onder een stolp. De jonge boeren reiken de hand dan ook uit om op zoek te gaan naar constructieve oplossingen.

Bram Van Hecke                                                                                   Sam Magnus

Voorzitter Groene Kring                                                                       ondervoorzitter Groene Kring