De voorbije week kwamen de zorgen, die Groene Kring al jaren aangeeft in naam van jonge boeren, massaal naar buiten. Jonge boeren maken duidelijk dat ze op deze manier niet kunnen beginnen boeren en niet kunnen verduurzamen. De onzekerheid, de administratieve lasten, de veranderende kaders wat betreft duurzaamheidseisen stijgen de boeren boven het hoofd en zorgen ervoor dat jongeren niet meer in de sector stappen. Dat moet nu stoppen, het is genoeg geweest.  

Dat signaal was zo luid dat de beleidsmakers er niet omheen konden. Ze planden eind vorige week heel wat overleg op Vlaams, federaal en Europees niveau. Dat overleg moet de komende week uitmonden in concrete oplossingen.  

"Er is geen tijd tot de zomer om met concrete resultaten te komen. De leden van Groene Kring verwachten na het volgende overleg concrete resultaten, anders zullen nieuwe protesten onvermijdelijk zijn."

Maarten Moermans, ondervoorzitter Groene Kring

Groene Kring roept vandaag op om alle overleggen deze week sereen te voeren. Beleidsmakers hebben zich de voorbije jaren niet begripvol getoond en het is tijd dat dat verandert. Er moet nu geluisterd en gehandeld worden. Dat kan enkel als alle partijen aan tafel gaan met de wil de toekomst van de sector te verbeteren. De manier waarop minister Demir sprak over land- en tuinbouwers in “De Afspraak” is alvast niet wat wij sereen noemen. Iedereen aan tafel dient bij te dragen aan een constructieve dialoog.    

Naast sereen zal het ook snel moeten gebeuren. Groene Kring ziet en hoort op het terrein heel veel jonge boeren die klaar staan om terug de straat op te gaan. Er is geen tijd om tot de zomer te wachten met concrete oplossingen. De leden van Groene Kring verwachten na het volgende overleg concrete resultaten, anders zullen nieuwe protesten onvermijdelijk zijn.   

Groene Kring kijkt alvast uit naar de gesprekken. Wij blijven positief en hoopvol, maar we zijn niet naïef. Het is tijd om kleur te bekennen en eens iets te doen voor jonge boeren.