“Grote stappen vooruit, al zijn er enkele bedenkingen te maken"

In verschillende delen van Vlaanderen was het voor landbouwers bijna onmogelijk om nog pachtovereenkomsten af te sluiten. Het was tijd voor aanpassingen die de pachtwet opnieuw aantrekkelijk maken. Voor Groene Kring was het algemene uitgangspunt van deze hervorming: hoe kunnen we grondeigenaars stimuleren om hun gronden aan landbouwers te verpachten, zonder de rechten van de pachter in het gevaar te brengen?

Er zijn hierbij positieve stappen gezet door opzeg voor verkoop makkelijker te maken, maar pachtprijzen wel binnen de perken te houden. Daarnaast wordt sterker gekeken naar gepensioneerde pachters, die voordien ongenaakbaar waren. Ook de sterkere bescherming van het agrarisch gebied is positief en broodnodig.

Toch is Groene Kring niet unaniem positief. De voorbije jaren werd steeds meer landbouwgrond bebost. Groene Kring vreest dat door de extra mogelijkheden die nu aangeboden worden, het verdwijnen van landbouwgrond naar bos enkel zal toenemen. Toegang tot grond en leefbaarheid van het landbouwbedrijf moeten daar primeren. Verder betreuren we ook dat de Vlaamse regering de Waalse niet gevolgd is in haar besluit om jonge boeren en lange pachten ook fiscaal te ondersteunen in de pachtwet.

"Toegang tot grond is één van de grootste uitdagingen voor ons als jonge landbouwers. Hopelijk kan de hervorming van de pachtwet eindelijk een kentering inzetten”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. Voorzitter Bram Van Hecke vult aan: “Jonge boeren wachten hier al lang op. Het is niet de tekst zoals wij die zouden schrijven, maar het zijn stappen vooruit. Die waren broodnodig.”