“We mogen blijkbaar niet meer ondernemen van minister Demir”

LeuvenIn Het Belang Van Limburg verscheen dinsdag 17 november een artikel waarin zowel sp.a-parlementslid Vandenhove als NV-A minister Demir aangeven dat het vergunnen van stallen zoveel als mogelijk verhinderd wordt. De jonge boeren van Groene Kring reageren furieus: als jonge ondernemers is het voor hen essentieel om – binnen de huidige regels – hun bedrijf te kunnen ontwikkelen om zo toekomstgericht, consumentgericht en duurzaam aan landbouw te kunnen doen.

Minister Demir en parlementslid Vandenhove prediken in Het Belang Van Limburg dat vergunningen voor veeteeltbedrijven verworpen moeten worden, zonder oog voor wetenschappelijke toets en oor voor expertise van de bevoegde instanties. Voor jonge boeren staat dit gelijk aan een non-beleid waarin land- en tuinbouwers onder een stolp geplaatst worden en waarin vergunningsverlening niet gebeurt op basis van objectieve argumentatie maar gevoelsargumenten. Nochtans moeten jonge boeren hun bedrijf kunnen ontwikkelen om hun landbouwbedrijven toekomstgericht en duurzaam te maken.

"Jonge boeren zijn de toekomst van onze voedselvoorziening. Als ondernemers moeten zij hun bedrijf kunnen ontplooien. Het vergunningsbeleid van minister Demir is gebaseerd op buikgevoel en geeft jongeren geen perspectief. Dat maakt ons als jonge boeren boos en moedeloos."

Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring

Het steekt jonge boeren dat zij, anders dan andere sectoren, niet gezien worden als ondernemers die beredeneerde keuzes maken wat betreft groei, verbreding en diversificatie. Groene Kring vraagt minister Demir dan ook met aandrang om de adviezen van de experten indachtig te zijn en een beleid te voeren op basis van feiten en niet op basis van buikgevoel. Enkel een objectief en eerlijk vergunningsbeleid geeft jonge boeren perspectief en garantie op een duurzame en zekere toekomst.

Bram Van Hecke                                                                                    Sam Magnus

voorzitter Groene Kring                                                                        ondervoorzitter Groene Kring