Dag Jonas, kan je jezelf en je bedrijf even voorstellen?

Jonas: “Ik ben Jonas Lemaire, 26 jaar en afkomstig uit Lennik. Ik ben zelfstandig helper op het landbouwbedrijf van mijn ouders. Ons bedrijf bestaat uit de takken akkerbouw, melkvee en vleesvee. Onze hoofdtak is melkvee, maar ik hou me vooral bezig met de akkerbouw. Voor de akkerbouwtak telen we  onder meer suikerbieten, tarwe, luzerne, gerst en mais. De meesten van de Groene Kring kennen mij waarschijnlijk als voorzitter van Groene Kring Vlaams-Brabant.”

Vanwaar komt je interesse in het klimaat?

Jonas: “Ik ben altijd al zeer geïnteresseerd geweest in bodembewerking en teelten. Zelfs als kind had ik daar duidelijk interesse in. Vandaag speelt het thema klimaat een zeer grote rol in onze sector. Je komt het onderwerp vaker tegen op de sociale media en ook met professionele partners wordt er steeds meer over gesproken. Tijdens mijn studies heb ik tweemaal stage gelopen op een akkerbouwbedrijf dat niet-kerende grondbewerking toepaste. Zo is mijn interesse eigenlijk nog groter geworden.”

Zet je al lang in op het klimaat?

Jonas: “Een jaar of vier geleden begonnen we zelf met niet-kerende grondbewerking en sinds een jaar of twee zijn we er volledig op overgeschakeld. Sinds de overschakeling kijk ik ook met andere ogen naar onze teelten. Zo zijn we begonnen met meer vanggewassen en groenbedekkers  te telen en planten we meer tussenteelten.”

Hoe doe je dat dan?

Jonas: “Ik zet vooral in op mengteelten en gebruik vlinderbloemigen als tussenteelt, die ik dan altijd oogst net voor de hoofdteelt van maïs of aardappelen. Ik ben echt een grote voorstander van tussenteelten. Het klimaat is nu eenmaal aan het veranderen, dus we moeten openstaan voor alternatieven.”

"Bewust met klimaat omgaan heeft heel wat voordelen, maar het vraagt tijd en geduld."

Jonas Lemaire, Groene Kring Oost-Pajottenland

Zie jij de klimaatverandering als een kans voor jonge land- en tuinbouwers?

Jonas: “Het blijft een hele uitdaging, maar ik zie er zeker ook kansen in. We moeten vooral aanvaarden dat het klimaat zal blijven veranderen. Zodra we dat inzien, kunnen we ons er beter op voorbereiden. Als we er jaren mee wachten, is het voor ons misschien al te laat. Als we nu maatregelen nemen, zullen we er hopelijk ook de vruchten van plukken. Natuurlijk hangt aan heel dit verhaal ook een financieel plaatje. Er zitten wel degelijk een aantal premies verscholen achter het klimaat. Deze vergoedingen zijn mooi meegenomen en je kan ze inzetten als leergeld om verder te evolueren. “

Heb je nog tips voor andere jonge boeren?

Jonas: “Vooral goed nadenken over wat past binnen je eigen bedrijfsvoering en werkwijze. Elk bedrijf is uniek en elke toekomstvisie is anders. Je moet jezelf de vraag durven stellen waar je naartoe wilt werken, wat je alleen kan doen en op welke vlakken je eventueel werk kan of moet uitbesteden. Het totaalplaatje moet kloppen. Ikzelf heb veel geleerd van mijn collega-boeren, dus ik raad iedereen aan om zeker eens met de mensen rondom hen in gesprek te gaan en gedachten uit te wisselen.”

Wat wil jij nog verder bereiken rondom dit thema?

Jonas: “Ik hoop verder in te zetten op eiwitteelten, maar momenteel zijn we hierin beperkt door het aantal hectaren die we tot onze beschikking hebben. Ik wil uiteraard nog klimaatneutraler te werk gaan en meer inzetten op de verschillende soorten bodembewerking. Ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan een daling van krachtvoedergift bij rundvee en de aankoop van meststoffen in de akkerbouw. Het uiteindelijke doel van ons landbouwbedrijf is om volledig circulair te werken, met andere woorden: volledig gesloten en op zichzelf.”