Jens, waarom wilde jij kernlid worden van een nieuw Groene Kringgewest?

Jens: “In de omgeving van Oosterzele, waar ik woon, leefde er niets. Er was geen Groene Kringgewest in de buurt. Enkele vrienden van me kwamen op het idee om dan maar zelf een gewest op te starten. Ze spraken de Groene Kringconsulent aan en gingen aan de slag. Toen ze op zoek gingen naar extra kernleden, zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik ben er dus via mijn vrienden ingerold.”

Hoe ben je in de landbouw terechtgekomen?

Jens: “Door mijn ouders en grootouders. Zij hebben altijd een gemengd landbouwbedrijf gehad. Ze hebben melkvee en een gesloten varkensbedrijf, maar ook akkerbouw om onze eigen dieren te voorzien van voeder en strooisel. Tot slot hebben we nog wat vleesvee, maar dat is eerder een hobby. Je kan dus wel zeggen dat ik van kleins af aan op de boerderij rondloop. Ik vind het bovendien een zeer mooie stiel.”

Jens Limpens

Je studeert agro- en biotechnologie. Waarom heb je die richting gekozen?

Jens: “Ik heb deze studiekeuze gemaakt om verschillende redenen. Eerst en vooral uit interesse, maar ook om kennis op te doen en meer te weten te komen over de landbouwsector. In deze richting is er veel variatie en je leert van alles bij. Bovendien volgen we ook de recentste onderzoeken op, waardoor we snel mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen van de sector. Dat vind ik belangrijk, want ik wil ooit het bedrijf van mijn ouders overnemen.”

Welke vakken interesseren je het meest of het minst?

Jens: “Mijn grootste interesses liggen bij de melkveesector en de varkenshouderij. Daardoor zijn ‘specialisatie veeteelt’ en ‘ziekteleer’ mijn favoriete vakken. Daarnaast vind ik een vak als ‘bedrijfsmanagement’ ook belangrijk. Hierdoor weet ik hoe de boekhouding werkt of hoe ik facturen moet opstellen. Zoiets is belangrijk als je zelf een bedrijf gaat leiden. Akkerbouw interesseert me dan weer minder en ‘dierkunde’ is mijn minst favoriete vak, want ik moest er de spijsvertering en bloedsomloop van schaaldieren leren. Zoiets is niets voor een landbouwrichting, vind ik. Als het vak meer over boerderijdieren ging, zou ik het al veel interessanter vinden.”

Jens Limpens

Heeft de coronacrisis een grote impact gehad op jouw studies?

Jens: “Toch wel. Ik ben tijdens corona afgestudeerd in het middelbaar en gestart aan de hogeschool. Alle lessen vonden online plaats, waardoor ik maar één medestudent kende: een klasgenoot uit het middelbaar. Pas tijdens de examens en online groepswerken leerde ik de andere studenten kennen. Er werden ook veel bedrijfsbezoeken geannuleerd. Daardoor heb ik even overwogen om te stoppen, maar door de steun van mijn ouders heb ik doorgezet.”

Mis je nog iets in de opleiding?

Jens: “Misschien kwam het door corona, maar ik vind dat er weinig praktijklessen waren. De theorie werd vaak uitgelegd aan de hand van foto’s. Volgens mij kunnen zaken zoals het afstellen van een ploeg toch beter uitgelegd worden met een praktijkvoorbeeld. Daarnaast zag ik graag wat meer anatomie in de lessen. De docenten zijn wel bezig met een vernieuwing van de cursus, dus misschien komt er meer aandacht voor de praktijk. Wat sowieso wel een leuke ervaring was, was de jaarreis. Wij gingen naar Nederland en Duitsland en bezochten er veel bedrijven. Daarnaast hebben we ook het ILVO bezocht. Allemaal zeer interessant!”

Hoe zal je je studies in het bedrijf gebruiken?

Jens: “Ik heb veel nieuwe technologische snufjes leren kennen. Ik leerde hoe ik op bepaalde zaken moet letten en hoe ik moet onderhandelen. Daarnaast zag ik ook enkele praktische toepassingen, zoals een emissiearme stal of het keuren van een koe. Je kan dus wel zeggen dat ik mee ben met de nieuwste dingen!”