De Raad van State bracht opnieuw een advies uit over het aangepaste voorstel van stikstofdecreet.  Andermaal stelt de Raad van State kritische vragen. Na het eerste advies van de Raad van State, gaven Groene Kring en Boerenbond al mee dat dit niet op te lossen is met wat lapwerk.  Men moet samen met alle betrokkenen de basis herdenken en een nieuw regelgevend kader bouwen. Einde 2022 kwamen vanuit de landbouwsector al voorstellen van oplossingen en is er nog steeds bereidheid om met open vizier en oplossingsgerichte voorstellen aan tafel te komen. De landbouwsector heeft al veel inspanningen geleverd en is bereid hierin verder stappen vooruit te zetten.   

"Het is duidelijk dat de fundamenten van dit akkoord zeer wankel zijn en ervoor zorgen dat jonge boeren dus geen perspectief en rechtszekerheid krijgen. Alleen een onderhandeling die vanaf nul start, kan oplossingen bieden. Voor Groene Kring moet dit terug naar de tekentafel" aldus  Maarten Moermans ondervoorzitter van Groene Kring. 

Er werd al meermaals gewezen op de problemen inzake rechtszekerheid in het dossier. Het gebruik van een theoretisch emissiemodel waarvan niet bewezen is dat het de nodige resultaten zal opleveren om de doelstellingen te bereiken, zal nooit de nodige rechtszekerheid bieden. 

“Gedaan met oplapwerk. Terug naar de tekentafel” reageert Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond. “Indien de meerderheid tegen beter weten in blijft vasthouden aan deze manier van aanpak en het voorstel van decreet in het Vlaams Parlement goedkeurt, zien we geen andere uitweg meer dan effectief naar het Grondwettelijk Hof te stappen” besluit Lode Ceyssens