Ondoordacht akkoord

Als spreekbuis van jonge boeren heeft Groene Kring vanaf de start gevraagd om dit beleid doordacht en in gesprek met landbouwers te voeren. Tot onze grote spijt werd hier niet op ingegaan. Dit akkoord viseert de landbouwsector zonder daarbij een proportionele, haalbare en gespreide inspanning te vragen. Door het ontbreken van de socio-economische impactanalyse kan de Vlaamse regering onmogelijk inschatten wat ze teweeg zal brengen. Binnen het Nationaal Bestuur van Groene Kring heerst er alvast consensus: “Met dit vergunningenkader zal de volledige landbouwsector op slot gedaan worden. En onze regeringspartijen lijken het niet eens te beseffen.” Eén van de centrale punten van ons bezwaar is dat jonge boeren de nodige ruimte moeten krijgen om hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Zonder toekomstperspectief zal de instroom van jonge landbouwers volledig stilvallen.

Maatregelen vergeten jonge boeren

Verschillende maatregelen van dit akkoord gaan te kort door de bocht. De hervorming van het NER-systeem wordt een regelrechte financiële kaakslag voor jonge boeren. Toekomstgerichte investeringen die al gedaan of gestart zijn, worden zonder meer een halt toegeroepen. In ruil krijgen landbouwers via het flankerend beleid een fractie van de reële waarde. De opkoopregeling voor varkens passeert jonge boeren zelfs driemaal: geen liquiditeitssteun, geen doorrekening bij de taakstelling en onvoldoende forfaitaire bedragen als er nog leningen lopende zijn. In ruil voor een marginale emissiereductiewinst komt de overheid terug op gemaakte afspraken inzake nulbemesting en dreigen jonge en dynamische bedrijven niet eens hun carrière te kunnen volmaken.

Ondernemingsvrijheid is verleden tijd

Door de generieke sectormaatregelen krijgen jonge boeren geen ondernemingsvrijheid meer. Dit akkoord duwt alle landbouwbedrijven in één richting, zonder ruimte te laten voor bedrijfs- of sectorspecifieke eigenschappen. Bovendien wordt er na 2030 geen bedrijfszekerheid gegeven voor bedrijven die willen voldoen aan deze maatregelen. Dat geeft voor jonge boeren niet de nodige zekerheid om investeringen of overnames te doen. Het verdienmodel van jonge boeren kan van de ene dag op de andere onderuit gehaald worden.

Ondervoorzitter Maarten Moermans besluit: “Het is de taak van de overheid om samen met de landbouwers een toekomst voor de sector te voorzien. Dit dossier heeft de omvang en mogelijkheid om een nieuwe landbouwtransitie in te leiden. In plaats van samen met de boeren een doordacht beleid uit te stippelen, is de regering momenteel enkel bezig om de toekomst van onze sector de nek om te wringen.”

Volledig in teken van jonge boeren en een toekomst voor de mooiste sector van Vlaanderen vraagt Groene Kring met aandrang om rekening te houden met elk element, elk risico, elk probleem en elk voorstel van dit bezwaarschrift. Daarvoor blijft Groene Kring bereid voor overleg.

Lees het volledige bezwaarschrift van Groene Kring

Wil je het volledige bezwaarschrift van Groene Kring lezen? Bekijk dan zeker onderstaande PDF!