Waarom voert Groene Kring mee actie? 

Terwijl jonge boeren al jaren vragen om perspectief en zekerheid om een bedrijf over te kunnen nemen of uit te kunnen baten, worden er jaar na jaar meer regels op ons afgevuurd. Regels die onhaalbaar, onuitvoerbaar en onbetaalbaar zijn.  

In plaats van samen met jonge boeren te denken, wordt het tegenovergestelde gedaan: zonder de impact op jonge boeren te kennen, wordt er meer en meer nieuwe wetgeving goedgekeurd die volledig het doel missen. Op die manier wordt er met de botte bijl in de landbouwsector gesneden, waardoor de instroom van jonge boeren volledig dreigt stil te vallen.  

De dossiers van de laatste jaren stapelen alleen maar op. Denk maar aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de natuurherstelwet, het stikstofdossier en andere zaken uit de Europese Green Deal. 

Ook in Wallonië en andere landen vinden gelijkaardige acties plaats. Iedereen met een eigen reden maar met hetzelfde sentiment. 

Wat is onze boodschap? 

  1. Het beleid laat ons in de steek! Het enige wat jonge boeren nog op hun bord krijgen zijn meer en meer regels en beperkingen. 

  2. Ons inkomen staat onder druk. En in ruil voor alle extra lasten wordt er niet voldoende ondernomen om ons inkomen te verbeteren. 

  3. Als het beleid zo verder gaat, zullen er geen jonge boeren meer in de landbouwsector stappen. 

  4. Jonge land- en tuinbouwers staan klaar om verder te verduurzamen, maar daar moet wel perspectief tegenover staan. Dit gaat over het voorbestaan van onze sector. 

Wist je dat ... 

... in Vlaanderen en Europa maar ongeveer 6% van alle land- en tuinbouwers jonger is dan 35? Een doelgroep om te koesteren dus; 

... een boer een kalender van de overheid krijgt die bepaalt wanneer er gemest en gezaaid kan worden zonder het weer mee in rekening te brengen? 

... een boer bijna 20% minder verdient dan het gemiddelde loon? 

Waar en hoe voeren wij actie? 

De komende periode zullen er heel wat spontane acties gebeuren. Alle acties die respectvol en geweldloos plaatsvinden, krijgen de steun van Groene Kring.  

Daarnaast worden er vanuit Groene Kring zelf in alle provincies en op verschillende momenten acties georganiseerd. Hou voor de meest recente informatie steeds onze Facebookpagina en WhatsApp-groepen in de gaten, of contacteer je provinciaal consulent of voorzitter. 

De centrale doelstelling tijdens een actie is dat de stem van jonge boeren door de maatschappij gehoord én gesteund moet worden. Daarom voeren wij steeds acties die veiligheid, respect en waardigheid naar voren schuiven.