Céline: "Dankjewel voor de mooie jaren"

“Toen ik net verkozen werd als internationaal vertegenwoordiger van Groene Kring, kwam de Europese Commissie met de allereerste voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De eerste gesprekken en discussies op Europees niveau vonden plaats in Polen tijdens een werkgroep van CEJA, de Europese koepel voor jonge land- en tuinbouwers. Het was niet alleen mijn eerste buitenlandse ervaring als internationaal vertegenwoordiger, maar ook de eerste ontmoeting met heel wat jonge internationaal vertegenwoordigers uit de Europese Unie, van wie het merendeel een actieve land- of tuinbouwer is. Het werden pittige discussies, maar ook zeer fijne ontmoetingen, waarbij ervaringen gedeeld werden. Snel werd duidelijk dat ondanks de vele onderlinge verschillen er minstens één gemeenschappelijk doel vooropstond: de jonge, actieve land- en tuinbouwers centraal stellen en hun standpunten verdedigen in het politieke debat en bij de overheid. De toon was gezet en het werd de start van een lang, maar boeiend proces. Ook al kwamen andere internationale dossiers – zoals internationale handel, de Brexit, klimaatverandering, bodem en dierenwelzijn – de afgelopen jaren ruim aan bod, toch ging de meeste aandacht en tijd naar het GLB-dossier. 4,5 jaar later is het GLB met wat vertraging bijna rond, om in 2023 hopelijk echt van start te gaan. Een goed moment dus om de fakkel door te geven.

"Het was fijn om als internationaal vertegenwoordiger op jullie te kunnen rekenen! Bedankt allemaal!"

Céline Van Kerschaver - voormalig internationaal vertegenwoordiger

Het Europese beleid lijkt soms een ver-van-mijn-bedshow, maar het vormt belangrijke elementen voor het nationale beleid. De standpunten van jonge Vlaamse land- en tuinbouwers op internationaal niveau verdedigen en meewerken aan de implementatie van het Europese beleid op nationaal niveau, doe je bovendien niet alleen. Ik wil dan ook alle Groene Kringleden en -consulenten bedanken die mij in de afgelopen jaren met veel enthousiasme omringd en ondersteund hebben! Nog steeds kijk ik met veel bewondering naar hoe jullie naast jullie dagelijkse werk vele uren en avonden vrijmaken om met hart en ziel onze land- en tuinbouwsector op de kaart te zetten, te verdedigen en recht te houden! Het was fijn om als internationaal vertegenwoordiger op jullie te kunnen rekenen! Bedankt allemaal!”

Michiel: "Ik maak graag kennis"

“Ze zeggen ’Als de trein passeert, moet je springen.’ Dat dacht ik ook toen ik las dat Groene Kring op zoek was naar een nieuwe internationaal vertegenwoordiger. Maar er was meer. Van thuis uit zie ik goed genoeg hoe moeilijk het is om boer te zijn en hoeveel moed het vergt om boer te worden. De uitdagingen zijn bijzonder groot en toch is het zo’n mooie stiel. Ik wil mijn steentje bijdragen en ervoor zorgen dat er wordt gedacht mét jonge boeren. Een grote uitdaging, maar wel een die ik niet uit de weg wil gaan.

Want het is een uitdaging. Europa is de bakermat van al het beleid dat op ons afkomt. In het Europees Parlement worden de krijtlijnen uitgezet van de landbouw van morgen, van de uitdagingen die op ons afkomen, maar ook van de kansen die er zullen zijn. Het is op dat niveau dat we ervoor moeten zorgen dat Groene Kring en de jonge boeren een stem hebben.

"Ik wil mijn steentje bijdragen en ervoor zorgen dat er wordt gedacht mét jonge boeren."

Michiel Sys - Internationaal vertegenwoordiger

Ik treed in grote schoenen. Céline heeft als internationaal vertegenwoordiger haar rol met verve vervuld en bakens verzet voor Groene Kring. Als ik de komende jaren evenveel kan bereiken als zij heeft verwezenlijkt, dan zal ik tevreden zijn.

Om daarin te slagen; wil ik eerst en vooral met alle structuren spreken en op die manier in gesprek gaan met de leden zelf. Het zijn namelijk de leden die de visie bepalen. Dat zijn jullie dus. De komende weken en maanden hoor ik wat voor jullie de grote werkpunten zijn. Ik maak ook gewoon graag eens kennis. Tot dan!”