“Jonge boeren zijn twee jaar verloren. Tijd voor akkoord dat duurzaamheid & perspectief wél combineert.”

“Dit advies bevestigt onze zorgen” stelt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. De Raad van State is immers bijzonder kritisch over zowel het stikstofdecreet als bepaalde fundamenten van de gehele stikstofaanpak. “Alles lijkt zo wel op losse schroeven komen te staan,” aldus Maarten.

Groene Kring ziet daarmee een decreet waar zij uiterst kritisch tegenover stonden, van tafel geveegd. “Maar dat dit decreet überhaupt werd ingediend is des te problematischer. Wij vragen al twee jaar om stikstofbeleid dat perspectief voor jonge boeren combineert met de nodige verduurzaming. Jonge boeren hebben nu al te veel tijd verloren en dreigen dat opnieuw te moeten doen,” vult Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring aan.

Het advies van de Raad van State maakt duidelijk aan de regering dat er nood is aan een nieuw akkoord, waar perspectief voor jonge boeren en stikstofreductie wel gecombineerd worden. Enkel zo worden zowel de landbouw als de natuur de nodige vooruitzichten geboden. Het is hoog tijd om akkoorden te maken die wél rechtszekerheid en perspectief bieden aan jonge boeren.

Volgens Groene Kring is het ook tijd om tot een gedragen, haalbaar en doelgericht kader te komen. Dat kan door een overleg op te zetten met de hele sector. “Toen we in maatpak voor de Vlaamse regering stonden, vroegen we al voor een sectoroverleg om op zoek te gaan naar beleid dat werkt voor zowel boeren als natuur. Die vraag wordt steeds dringender. De Vlaamse Regering moet daar nu naar handelen door in gesprek te gaan met boeren, en niet over hen,” besluit Bram Van Hecke.

Groene Kring roept dan ook de regering op om de politieke spelletjes achterwege te laten en samen met de sector op zoek te gaan naar een akkoord dat verduurzaming combineert met perspectief voor jonge land- en tuinbouwers.